• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een fundamentele voorwaarde voor de verkondiging is om zich volledig te laten grijpen door Christus, het vleesgeworden Woord van God, want enkel wie aandachtig luistert naar het vleesgeworden Woord van God, kan het op zijn beurt verkondigen. Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 51.91 De boodschapper van het Evangelie moet onder het gezag van het Woord blijven en zich voeden aan de Sacramenten: van die levenskracht hangt zijn bestaan af en zijn missionair ambt. Enkel door diep geworteld te zijn in Christus en zijn Woord is men in staat om te weerstaan aan de verleiding om de evangelisatie te zien als een louter menselijk sociaal project, waarbij de transcendente dimensie wordt verborgen of verzwegen van het heil dat God ons aanbiedt in Christus.

Het is een Woord waarvan men moet getuigen en dat nadrukkelijk moet worden verspreid, want zonder een samenhangend getuigenis wordt het minder verstaanbaar en minder geloofwaardig. Zelfs wanneer we ons niet opgewassen voelen tegen onze taak, arm, onbekwaam, zelfs dàn zijn we toch nog zeker van de kracht van God, die zijn schat verbergt "in lemen kruiken" opdat het duidelijk zou zijn dat Hij het is die handelt door onze tussenkomst. 

Document

Naam: KERK IS MISSIE
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Missiewerken - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen - Pro Fide et Ecclesia
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test