• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste vrienden, door uw kostbare arbeid van missionaire animatie en coöperatie, herinnert u het Godsvolk aan "de nood, in onze tijd, aan een vastbesloten engagement in de missio ad gentes" Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 95, om de "grote Hoop" te verkondigen, "de God die een menselijk gezicht heeft, Hij die ons heeft bemind tot het einde toe, elke individuele persoon en de hele mensheid". Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 31 Inderdaad: vandaag de dag duiken nieuwe problemen op en nieuwe vormen van slavernij, zowel in de eerste wereld, die welzijn en rijkdom heeft, maar die onzeker is over haar toekomst, als in de ontwikkelingslanden, waar, mede door een mondialisering die vaak wordt gekenmerkt door winstbejag, tenslotte telkens weer meer armen, emigranten en verdrukten zijn, en waar het licht van de hoop telkens weer lijkt uit te doven. De Kerk moet altijd opnieuw haar engagement vernieuwen om Christus ter sprake te brengen en om haar messiaanse zending voort te zetten voor de komst van het Rijk Gods, een Rijk van rechtvaardigheid, vrede en liefde. De wereld omvormen naar Gods plan, met de vernieuwende kracht van het Evangelie, "opdat God in allen moge zijn" (1 Kor. 15, 28), dat is de taak van heel het Godsvolk. Het is dus noodzakelijk om met steeds nieuw enthousiasme het werk van de evangelisatie voort te zetten, de blijde verkondiging van het Rijk Gods, tot ons gekomen door Christus in de kracht van de Heilige Geest, om de mensen naar de echte vrijheid van de kinderen Gods te leiden, tegen elke vorm van slavernij in. Het net van het Evangelie moet in de zee van de geschiedenis worden uitgeworpen om mensen naar Gods land te brengen. 

Document

Naam: KERK IS MISSIE
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Missiewerken - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen - Pro Fide et Ecclesia
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test