• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naastenliefde en barmhartigheid, naast reflectie over de ervaring, hebben de Kerk aangespoord dichter bij haar kinderen te komen door te beantwoorden aan hun legitiem verlangen naar rechtvaardigheid. Op 15 augustus laatstleden, werden de documenten Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
en Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis et Misericors Iesus
De milde en barmhartige Jezus - Inzake enkele aanpassingen in het kerkelijk wetboek van de Oosterse Kerken aangaande het huwelijksrecht (15 augustus 2015)
uitgevaardigd, met de resultaten van de werkzaamheden van een bijzondere commissie die op 27 augustus 2014 werd opgericht: bijna een jaar van werkzaamheden. Deze beschikkingen hebben een uitgesproken pastoraal doel: de ijver van de Kerk tonen aan gelovigen die een snelle afhandeling van hun huwelijkssituatie verwachten. In het bijzonder, werd de dubbele conforme uitspraak afgeschaft en werd het bekende korte proces in het leven geroepen, dat de figuur en rol van de plaatselijke bisschop als rechter van de rechtszaak in het centrum plaatst, of van de eparch in het geval van de Oosterse Kerken. Zo werd de rol van de bisschop en de eparch in huwelijkszaken meer gevaloriseerd; naast de vaststelling langs administratieve weg – dat het huwelijk gesloten werd maar niet voltrokken – komt hem bovendien de verantwoordelijkheid toe voor de juridische weg om de geldigheid van de huwelijksband vast te stellen. 

Document

Naam: NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK: HET BELANG VAN NIEUWE RICHTLIJNEN
Tot de deelnemers aan de cursus over het "forum internum" georganiseerd door de Romeinse Rota
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test