• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk, die reeds ontvangen was en die uit de zijde zelf van de tweede Adam geboren werd, toen Hij als het ware sliep op het kruis, openbaarde zich op buitengewone wijze voor het eerst aan de mensen op de grote Pinksterdag.

Op die eigen dag begon de Heilige Geest Zijn gaven zichtbaar aan het mystieke Lichaam van Christus mee te delen in de wonderbare uitstorting, die de profeet Joël reeds lang had voorzien Vgl. Joël 2, 28-29, want de Helper "zette Zich neer op de apostelen om in vurige tongen nieuwe geestelijke kronen op hun hoofden te plaatsen." H. Cyrillus van Jeruzalem, Catecheses. 17, n. 16: PG 33, 988

Dan echter "daalden'' de apostelen "van de berg", H. Johannes Chrysostomos, Preek over het Evangelie volgens MattheĆ¼s, In Matthaeum Homilia. 1, n. 1: PG 57, 15 Vgl. 2 Kor. 3, 3 zoals Chrysostomus schrijft, “niet met stenen tafelen in hun handen gelijk Mozes, maar met de Geest in hun ziel, en stortten zij een schat en een bron uit van waarheid en genadegaven".

Zo voltrok zich nauwkeurig de belofte van Christus op die laatste avond aan Zijn apostelen, dat Hij hun de Heilige Geest zou zenden. Deze zou zelf door Zijn inspraken de aan hen toevertrouwde schat van de openbaring afsluiten en in zekere zin bezegelen: "Nog veel meer heb Ik u te zeggen, doch gij kunt het thans nog niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden." (Joh. 16, 12-13) Want Hij, die de Geest der waarheid is, komt voort uit de Vader, die de eeuwige waarheid is, en tevens uit de Zoon, die de zelfstandige waarheid is. Hij ontvangt van beiden met de natuur heel de wijdte en diepte van de waarheid. Deze waarheid geeft Hij in alle overvloed aan de Kerk, terwijl Hij met Zijn altijd aanwezige bijstand bewerkt, dat zij nooit dwaalt en dat zij de kiemen van de goddelijke leer steeds rijker tot ontwikkeling kan brengen en vruchten kan doen dragen tot heil van de volkeren. 

En omdat het heil van de volkeren, waarvoor de Kerk is ingesteld, absoluut eist, dat zij die taak te allen tijde uitoefent, staan de Kerk eeuwigdurend het leven en de kracht van de Heilige Geest ten dienste, en deze houden haar in stand en doen haar groeien: “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Helper geven, om bij u te blijven voor eeuwig, de Geest der waarheid." (Joh. 14, 16-17)

Document

Naam: DIVINUM ILLUD MUNUS
Over de Heilige Geest
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 9 mei 1897
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0776, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. Chr. Oomen C.ss.R.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test