• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom nam de Kerk dan ook zeer juist de gewoonte aan om die werken van God, waarin de macht uitkomt, toe te schrijven aan de Vader; die, waarin de wijsheid uitkomt, aan de Zoon en die, waarin de liefde uitkomt, aan de Heilige Geest. 

Niet dat alle volmaaktheden en de werken naar buiten niet gemeenschappelijk zouden zijn aan de goddelijke personen; want "de werken van de Drie-eenheid zijn niet verdeeld evenmin als het wezen van de Drie-eenheid verdeeld is" H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. l. 1, cc. 4-5: PL 42, 824-825, omdat gelijk de drie goddelijke personen "niet gescheiden kunnen worden, zij ook niet afzonderlijk werken". H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. l. 1, cc. 4-5: PL 42, 824 Wel echter worden zij op grond van een zekere overeenkomst en als het ware verwantschap, die er bestaat tussen de werken zelf en het eigene van de personen, bij voorkeur aan de ene persoon en niet aan de andere personen toegeschreven of, zoals men zegt, toegeëigend: .,Gelijk wij de gelijkenis van het spoor of van het beeld in de schepselen benutten om de goddelijke personen aan te geven, zo benutten wij ook de wezenseigenschappen. En dit typeren van de personen door de wezenseigenschappen wordt toe-eigening genoemd." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 39, a. 7

Zo is de Vader, die "het princiep is van heel de godheid" H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. l. 4, c. 20, n. 29: PL 42, 908, ook de bewerker van het heelal, van de menswording van het Woord en van de heiligmaking van de zielen, “uit Hem is alles"; uit Hem, d.i. uit de Vader. De Zoon nu, “het Woord" (Joh. 1, 14), “het Beeld van God" (Kol. 1, 15), is ook de voorbeeldelijke oorzaak, waarvan alles vorm heeft en schoonheid, orde en samenhang. Hij is voor ons de weg, de waarheid, het leven, de verzoener van de mens met God, “door Hem is alles"; door Hem, d.i. door de Zoon. De Heilige Geest echter is ook het einddoel van alles, want gelijk de wil en in het algemeen alles rust vindt in het doel, zo ook voltooit en vervolmaakt Hij, die Gods goedheid is en de liefde zelf van de Vader en de Zoon tot elkander, door Zijn krachtige en zachte stuwing de verheven werken voor het eeuwig heil van de mensen, “in Hem is alles"; in Hem, d.i. in de Heilige Geest. 

Document

Naam: DIVINUM ILLUD MUNUS
Over de Heilige Geest
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 9 mei 1897
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0776, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. Chr. Oomen C.ss.R.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test