• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene
HOOFDSTUK 2  -  De praktijk van het oecumenisme
PARAGRAAF 5  -  Beoefening van de theologie en het missieapostolaat in oecumenische geest

PARAGRAAF 5 - Beoefening van de theologie en het missieapostolaat in oecumenische geest

Het onderricht in de theologie en in de andere vakken, vooral in de geschiedenis, moet ook vanuit een oecumenisch gezichtspunt worden gegeven, wil het steeds nauwkeuriger beantwoorden aan de waarheid van de feiten.

Het is immers van groot belang, dat de toekomstige herders en priesters een theologie bezitten, die nauwgezet op deze manier, zonder polemiek, is uitgewerkt, vooral waar het gaat over de verhouding van de gescheiden broeders tot de katholieke Kerk.

Want de zo nodige onderrichting en geestelijke vorming van gelovigen en religieuzen is in hoge mate afhankelijk van de vorming, die de priesters ontvangen hebben.

Ook de katholieken, die zich tezamen met andere Christenen in dezelfde landen wijden aan het missiewerk, moeten, vooral in de tegenwoordige tijd, op de hoogte zijn van de problemen en resultaten, die in hun apostolaat het gevolg zijn van het oecumenisme.

Document

Naam: UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0715, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test