• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
DEEL 2  -  HET GEZIN IN HET PLAN VAN GOD

DEEL 2 - Het gezin in het plan van God

De onderscheiding van de roeping van het gezin in de veelheid van de situaties die wij zijn tegengekomen in deel een, heeft een zekere oriëntatie voor de weg en de begeleiding nodig. Dit kompas is het Woord van God in de geschiedenis, dat zijn hoogtepunt vindt in Jezus Christus, “Weg, Waarheid en Leven” voor iedere man en vrouw die een gezin vormen. Wij luisteren derhalve naar wat de Kerk leert over het gezin in het licht van de Heilige Schrift en de overlevering. Wij zijn ervan overtuigd dat dit Woord beantwoordt aan de diepste menselijke verwachtingen van liefde, waarheid en barmhartigheid en ook in gebroken en vernederde harten vermogens van gave en opvang wekt. In dit licht geloven wij dat het evangelie van het gezin begint met de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God, die liefde is en man en vrouw naar zijn gelijkenis tot de liefde roept. Vgl. Gen. 1, 26-27 De roeping van het paar en het gezin tot de gemeenschap van liefde en leven duurt voort in alle fases van Gods plan ondanks de beperkingen en de zonden van de mensen. Deze roeping is vanaf het begin gebaseerd op Christus de Verlosser. Vgl. Ef. 1, 3-7 Hij herstelt en vervolmaakt het huwelijksverbond van het begin Vgl. Mc. 10, 6 , heelt het menselijk hart Vgl. Joh. 4, 10 , geeft het het vermogen tot liefhebben, zoals Hij de Kerk liefheeft door zich voor haar aan te bieden. Vgl. Ef. 5, 32

265 Synodevaders stemmend: placet - 259; non placet - 2 -> aangenomen.

Deze roeping krijgt haar kerkelijke en missionaire vorm in de sacramentele band die de onlosmakelijke huwelijksrelatie tussen de gehuwden heiligt. De uitwisseling van de consensus die haar instelt, betekent voor de gehuwden de verplichting tot totale en definitieve wederzijdse gave en ontvangst in “één vlees” (Gen. 2, 24). De genade van de Heilige Geest maakt van de vereniging van de gehuwden een levend teken van de band van Christus met de Kerk. Hun vereniging wordt zo voor het hele verloop van het leven een bron van talrijke genaden: van vruchtbaarheid en getuigenis, genezing en vergeving. Het huwelijk wordt verwezenlijkt in de gemeenschap van leven en liefde en het gezin wordt evangeliserend. De gehuwden worden, zijn leerlingen geworden, begeleid door Jezus op de weg naar Emmaus, zij herkennen Hem aan het breken van het brood, zij keren terug naar Jeruzalem in het licht van zijn verrijzenis. Vgl. Lc. 24, 13-43 De Kerk verkondigt het gezin zijn band met Jezus krachtens de menswording waardoor Hij deel is van de Heilige Familie van Nazareth. Het geloof herkent in de onlosmakelijke band van de gehuwden een weerspiegeling van de liefde van de goddelijke Drie-eenheid, die zich openbaart in de eenheid van waarheid en barmhartigheid, verkondigd door Jezus. De synode maakt zich tot vertolker van het getuigenis van de Kerk, die tot het Volk van God een duidelijk woord richt over de waarheid van het gezin volgens het evangelie. Geen enkele afstand belemmert het gezin bereikt te worden door deze barmhartigheid en door deze waarheid gesteund te worden.

265 Synodevaders stemmend: placet - 256; non placet - 3 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test