• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige Johannes Paulus II heeft aan het gezin bijzondere aandacht besteed door middel van zijn catecheses over de menselijke liefde en de theologie van het lichaam. Hierin heeft hij de Kerk een rijkdom aan overwegingen geboden over de huwelijksbetekenis van het menselijk lichaam en Gods plan betreffende huwelijk en gezin vanaf het begin van de schepping. Hij heeft bij de behandeling van de huwelijksliefde in het bijzonder de wijze beschreven waarop de echtgenoten in hun wederzijdse liefde de gave van de Geest van Christus ontvangen en hun roeping tot heiligheid beleven. In de Brief aan de gezinnen H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
en vooral in de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
heeft Johannes Paulus II het gezin aangewezen als “weg van de Kerk”, heeft hij een algehele visie op de roeping tot de liefde van man en vrouw geboden, heeft hij fundamentele lijnen voor de gezinspastoraal en de aanwezigheid van het gezin in de maatschappij voorgesteld. “In het huwelijk en in het gezin vormt zich een complex van menselijke relaties - huwelijksverkeer, vaderschap, moederschap, kindschap, broederlijkheid -, waardoor iedere mens wordt binnengeleid in de “mensenfamilie” en in de “familie van God” die de Kerk is”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 15

265 Synodevaders stemmend: placet - 247; non placet - 11 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test