• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Schrift en de overlevering openen voor ons de toegang tot een kennis van de Drie-eenheid die zich openbaart met kenmerken van een gezin. Het gezin is een beeld van God die “in zijn diepste mysterie geen eenzaamheid is, maar een gezin, daar Hij in zijn wezen vaderschap, zoonschap en het wezen van het gezin, dat liefde is, heeft”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Seminario Palafoxiano van Puebla de Los Angeles (Mexico), Tijdens de H. Mis (28 jan 1979), 2 God is gemeenschap van personen. Bij het Doopsel wijst de stem van de Vader Jezus aan als zijn welbeminde Zoon en in deze liefde wordt het ons gegeven de Heilige Geest te herkennen. Vgl. Mc. 1, 10-11 Jezus, die alles in zich heeft verzoend en de mens van de zonde heeft verlost, heeft niet alleen het huwelijk en het gezin teruggebracht tot hun oorspronkelijke vorm, maar ook het huwelijk verheven tot sacramenteel teken van zijn liefde voor de Kerk. Vgl. Mt. 19, 1-12 Vgl. Mc. 10, 1-12 Vgl. Ef. 5, 21-32 In het door Christus verenigde menselijke gezin wordt “ het beeld en de gelijkenis” van de Allerheiligste Drie-eenheid hersteld Vgl. Gen. 1, 26 , het mysterie waaruit iedere ware liefde voortkomt. Van Christus ontvangen huwelijk en gezin door middel van de Kerk de genade van de Heilige Geest om te getuigen van het evangelie van God tot aan de vervulling van het verbond op de laatste dag van het bruiloftsfeest van het Lam Vgl. Openb. 19, 9 [H. Paus Johannes Paulus II, Catecheses over de menselijke liefde]. Het verbond van liefde en trouw, waarvan de Heilige Familie van Nazareth leeft, verlicht het begin dat vorm geeft aan ieder gezin, en stelt het in staat beter de wederwaardigheden van het leven en de geschiedenis onder ogen te zien. Op dit fundament kan ieder gezin ondanks zijn zwakheid een licht in het duister van de wereld worden. “Hier begrijpen wij de wijze van leven in een gezin. Laat Nazareth ons eraan herinneren wat het gezin is, wat de gemeenschap van liefde is, de strenge en eenvoudige schoonheid, het heilig en onschendbaar karakter ervan; laat het ons tonen hoe dierbaar en onvervangbaar de opvoeding in een gezin is, laat het ons de natuurlijke functie ervan in de maatschappelijke orde leren”. H. Paus Paulus VI, Homilie, In de Basiliek "Maria Boodschap" te Nazareth, Ter ere van de H. Maagd (5 jan 1964), 1

265 Synodevaders stemmend: placet - 251; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test