• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik heb eerst herinnerd aan het leidend beginsel van de activiteit van de Heilige Stoel in zijn betrekkingen met het internationale leven, dat de mens namelijk 'de eerste en belangrijkste weg van de Kerk' is. In dit verband krijgen de twee beslissende problemen betreffende de hedendaagse mens hun volle betekenis en daaraan heb ik dit jaar mijn gewone leergezag gewijd: de arbeid en het gezin. Dit zijn twee fundamentele problemen, niet alleen voor het persoonlijke leven van de mens, maar ook en vooral wanneer men de hele samenleving beschouwt. Als zodanig betreffen ze het leven zelf van ieder van uw naties, omdat ze er als het ware de wezenlijke steunpunten, het weefsel van hun samenhang, van vormen.

U weet dat het H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
de bedoeling had een bijdrage te zijn van het denken van de Kerk van vandaag aan de sociale kwestie voor de negentigste verjaardag van de encycliek Paus Benedictus XV - Apostolische Brief
Maximum Illud
Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld
(30 november 1919)
van mijn voorganger Leo XIII, en in het spoor van de pauselijke leer die zich in die negentig jaar ontwikkeld heeft met betrekking tot het thema van de arbeid; het ging erom de bezinningen erop toe te passen op de belangrijke ontwikkeling welke de arbeid in de huidige wereld heeft gekend, tot de universele dimensies welke hij nu heeft bereikt. U weet eveneens dat de H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
de bijdragen van de bisschoppensynode, die in oktober 1980 hier in Rome bijeen was, heeft verzameld en samengevat. Zo werd, in de lijn van de 'voorstellen' die uit het debat van de bisschoppen naar voren waren gekomen, een complete verhandeling uitgewerkt over de huidige problematiek van het gezinsleven door deze te confronteren met de klassieke standpunten over de onveranderlijke leer van de Kerk, die hun bron vinden in de openbaring.

De arbeid en het gezin zijn de twee polen waaromheen zich het leven van de mens afspeelt, vanaf de dageraad van de mensheid. De arbeid staat in functie van het gezin en het gezin kan zich slechts ontwikkelen dankzij de bijdrage van de arbeid. Deze is het fundament waarop het gezinsleven wordt opgebouwd, dat een natuurlijk recht en een roeping van de mens is. Deze twee waardensferen - de ene betreffende de arbeid en de andere voortvloeiend uit het gezinskarakter van het menselijke leven - moeten op de juiste wijze tot een èènheid worden en elkaar op de juiste wijze doordringen. De wisselwerking tussen arbeid en gezin maakt het me dit jaar mogelijk uw welwillende aandacht te vestigen op de fundamentele waarden van deze twee werkelijkheden, die de Kerk tot elke prijs wil verkondigen en ondersteunen, omdat ze van nabij en zelfs op intieme wijze het leven en de situatie van de mens raken, afgezien van de beschouwingen van theologische aard die de christelijke beschaving eigen zijn. Arbeid en gezin zijn een goed van de mens, een goed van de samenleving. 

Document

Naam: DE VREDE, DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE VOLKEN, HET MENSELIJK LEVEN, DE ARBEID EN HET GEZIN STAAN IN HET MIDDELPUNT VAN DE ZORG VAN DE HEILIGE STOEL
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 januari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 1238-1249
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test