• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERRIJZENISKERK TE JERUZALEM

Na de H. Mis in de Kerk van de Verrijzenis te Jeruzalem

Broeders en Zusters,

Dit zijn dagen geweest van intense emoties, een tijd waarin de ziel is geraakt, niet alleen door herinnering aan wat God gedaan heeft, maar ook Zijn feitelijke aanwezigheid tijdens deze tocht door het land van Christus' geboorte, dood en verrijzenis. En op elke stap van deze jubileums pelgrimstocht is Maria aanwezig geweest, als licht op deze pelgrimage en delend in de vreugde en de zorgen van haar zonen en dochters.

Met Maria, Mater dolorosa,(moeder van smarten) staan we in de schaduw van het kruis en wenen we met haar over wat Jeruzalem is aangedaan en over de zonden van de wereld. We staan met haar stil bij Calvarië en zien het bloed en water komen uit de wond van haar Zoon. In het bewustzijn wat de verschrikkelijke consequenties zijn van de zonden, zijn we getroffen door het berouw over onze eigen zonde en over de zonden van de kinderen van de Kerk van alle eeuwen. O Maria, ontvangen zonder zonden, help ons op de weg van de bekering.

Met Maria, Stella matutina (Morgenster), we zijn geraakt door het licht van de Verrijzenis. We zijn verheugd met haar dat het lege graf de moederschoot is geworden van het eeuwige leven, waar Hij die uit de dood is verrezen, zit aan de rechterhand van de Vader. Met haar willen we ontelbaar vaak dank zeggen voor de genade van de Heilige Geest, die de Verrezen Heer gezonden heeft naar Zijn Kerk met Pinksteren en die Hij continue in onze harten stort, voor onze redding en ten gunste van de gehele mensheid.

Maria, Regina in caelum assumpta (Koningin in de hemel opgenomen). Van het graf van haar Zoon kijken we naar waar Maria in vrede ingeslapen is, wachtende op haar glorieuze Tenhemelopneming. De Heilige Liturgie, die gevierd wordt bij haar graf in Jeruzalem, laat Maria zeggen: "Zelfs na de dood ben ik niet ver van U." En in de liturgie antwoorden haar kinderen: "We zien uw graf, o heilige Moeder van God, en we overwegen uw geheimen. O Maria, U bent de vreugde van engelenkoren, de troosteres van de bedroefden. We verkondigen u als de steun voor alle christenen en bovenal, als Moeder".

In het overwegen van de Theotokos, nu bij het einde van deze reis, zien we het ware gezicht van de Kerk, stralend in haar schoonheid, lichtend met "de glorie van God die ligt over het gelaat van Christus" (2 Kor. 4,6).

O Advocate (O Voorspreekster) help de Kerk te zijn zoals U, haar voortreffelijke voorbeeld. Help haar te groeien in geloof, hoop en liefde, op haar zoektocht en de wil doet van God van alle dingen cf. Tweede Vaticaans Concilie, Dogmatische Constitutie Lumen Gentium, 65

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
(O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria

Document

Naam: VERRIJZENISKERK TE JERUZALEM
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 maart 2000
Copyrights: © 2000, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test