• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 14

§ 1. Tot de omstandigheden die de behandeling van een zaak tot nietigverklaring van een huwelijk door middel van een korter proces volgens de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 5. Toegevoegde verwijzing door de redactie kunnen toestaan, worden bijvoorbeeld gerekend: het gebrek aan geloof dat het voorwenden van de consensus of de dwaling die de wil bepaalt, ten gevolge kan hebben, de korte duur van de echtelijke samenleving, abortus provocatus om voortplanting te verhinderen, het hardnekkig voortduren van een buitenechtelijke relatie ten tijde van de bruiloft of in de tijd onmiddellijk daarna, het bedrieglijk verborgen houden van onvruchtbaarheid of een gevaarlijke besmettelijke ziekte of van kinderen, geboren uit een vorige relatie, of van hechtenis, een oorzaak van het huwelijk die geheel vreemd is aan het huwelijksleven of bestaat uit een niet voorziene zwangerschap van de vrouw, lichamelijk geweld, aangewend om een consensus af te dwingen, het door medische documenten bewezen ontbreken van het gebruik van het verstand enz.

§ 2. Onder de documenten die de aanvraag ondersteunen, zijn alle medische documenten die het aantrekken van expertise van ambtswege nutteloos maken.

Art. 15

Indien het verzoekschrift is ingediend om een gewoon proces in te leiden, maar de gerechtsvicaris van mening is dat de zaak kan worden behandeld met een korter proces, dient hij bij de bekendmaking van het verzoekschrift volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 3. Toegevoegde verwijzing door de redactie, hij de partij die het niet heeft ondertekend, uit te nodigen aan de rechtbank mee te delen of zij voornemens is zich aan te sluiten bij de ingediende aanvraag en aan het proces deel te nemen. Hij dient, telkens wanneer dit noodzakelijk is, de partij of partijen die het verzoekschrift hebben ondertekend, het zo spoedig mogelijk aan te vullen volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 5. Toegevoegde verwijzing door de redactie

Art. 16

De gerechtsvicaris kan zichzelf als instructor aanwijzen; hij moet echter, voor zover mogelijk, een instructor aanwijzen uit het oorspronkelijke bisdom van de zaak.

Art. 17

Bij het doen uitgaan van de dagvaarding in de zin van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 5. Toegevoegde verwijzing door de redactie dienen de partijen te worden ingelicht dat, mochten de artikelen van de onderwerpen waarover een ondervraging van de partijen of de getuigen vereist is, niet aan het verzoekschrift zijn toegevoegd, zij deze tenminste drie dagen voor de zitting van instructie kunnen indienen.

Art. 18

§ 1. De partijen en hun advocaten kunnen het verhoor van de andere partijen en van de getuigen bijwonen, tenzij de instructor op grond van de omstandigheden van zaken en personen van mening is dat men anders te werk moet gaan.

§ 2. Van de antwoorden van de partijen en van de getuigen moet door de notarius een beknopt verslag, en alleen maar waar het het wezen van het aangevochten huwelijk betreft, worden gemaakt.

Art. 19

Indien de zaak bij een interdiocesane rechtbank wordt geïnstrueerd, is de bisschop die het vonnis moet uitspreken, die van de plaats op grond waarvan men de bevoegdheid volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 1. Toegevoegde verwijzing door de redactie vaststelt. Indien er meer dan een is, dient men, voor zover mogelijk, het principe te volgen van de nabijheid van de partijen en de rechter.

Art. 20

§ 1. De diocesane bisschop dient overeenkomstig zijn wijsheid de manier vast te stellen waarop hij het vonnis wordt uitgesproken.

§ 2. Het vonnis, hoe dan ook door de bisschop samen met de notarius ondertekend, dient kort en geordend de gronden van de beslissing uiteen te zetten en gewoonlijk aan de partijen binnen de termijn van een maand na de beslissing te worden meegedeeld.

Document

Naam: RATIO PROCEDENDI IN CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM
Procedurele regels voor de behandeling van de zaken van nietigheid van een huwelijk - Bij het Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / © 2017, Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
(aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test