• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het werk is de dagelijkse uitdrukking van de liefde in het leven van de Familie van Nazareth. De tekst van het evangelie geeft precies aan met welk soort werk Jozef trachtte het onderhoud van het gezin te verzekeren: met het werk van timmerman.

Dat simpele woord dekt heel de tijdspanne van het leven, waarover de evangelist spreekt na de episode die in de tempel voorgevallen is: "Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig" (Lc. 2, 51). Deze onderdanigheid, d.w.z. de gehoorzaamheid van Jezus in het huis van Nazareth, wordt ook bedoeld als deelname aan het werk van Jozef. Hij die de zoon van de timmerman werd genoemd; had van zijn voedstervader het ambacht geleerd.

Als de familie van Nazareth het voorbeeld en het model is voor de menselijke gezinnen in de orde van het heil en de heiligheid, dan is dit op analoge wijze ook het werk van Jezus aan de zijde van de timmerman Jozef. De Kerk heeft dit in onze tijd ook duidelijk gemaakt door de liturgische gedachtenis van de heilige Jozef, arbeider, die op 1 mei geplaatst is.

De menselijke arbeid en in het bijzonder het handwerk, vinden in het evangelie speciale nadruk.

Samen met de mensheid van de Zoon van God is het opgenomen in het mysterie van de menswording, zoals het ook op bijzondere wijze verlost is. Dank zij zijn werkbank, waaraan hij samen met Jezus zijn ambacht uitoefende, heeft Jozef de menselijke arbeid dichter bij het mysterie van de verlossing gebracht.

In de menselijke groei van Jezus "in wijsheid, jaren en welgevalligheid" had de deugd van arbeidzaamheid een belangrijk aandeel, want "het werk is een goed voor de mens"; het "vormt de natuur om" en maakt de mens "in zekere zin meer mens". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 9

Het belang van de arbeid in het leven van de mens eist dat men er de inhoud van kent en in zich opneemt, "teneinde alle mensen te helpen om daardoor dichter bij God, de Schepper en Verlosser, te komen, mee te werken aan zijn heilsplan voor de mens en de wereld en de vriendschap met Christus in hun leven te verdiepen en door levendig geloof deel te nemen aan zijn drievoudige zending als priester, profeet en koning". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 24 In de laatste eeuwen hebben de Pausen voortdurend Sint Jozef voorgehouden als model voor de arbeiders en werklieden Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de devotie tot St. Jozef, Quamquam Pluries (15 aug 1889), 22. Leonis XIII P.M. Acta IX (1890), 180 Vgl. Paus Benedictus XV, Motu Proprio, Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk, Bonum sane (25 juli 1920) Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Over o.a. St. Jozef en arbeiders en werklieden - Tot de leden van de christelijke werkliedenverenigingen van Italiƫ tijdens hun congres in Rome, Il Nostro Predecessore (11 mrt 1945) Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de Internationale bijeenkomst van de Katholieke arbeiders en arbeidsters (ACLI) te Rome
Instelling van de feestdag van Sint Jozef, arbeider op 1 mei, Poco Piu (1 mei 1955)

Het gaat uiteindelijk om de heiligheid van het dagelijkse leven, welke ieder volgens zijn eigen staat moet verwerven en die bevorderd kan worden volgens een model dat voor allen toegankelijk is:

"Sint Jozef is het model van de nederigen, die door het christendom verheven worden tot grote bestemmingen; (...) Sint Jozef is het bewijs dat er geen grote dingen nodig zijn om goede en waarachtige volgelingen van Christus te zijn, doch alleen gewone, menselijke, eenvoudige, maar echte en authentieke deugden vereist worden". H. Paus Paulus VI, Homilie, Op het hoogfeest van Sint Jozef (19 mrt 1969), 4

Document

Naam: REDEMPTORIS CUSTOS
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Colomba / Stg. RK Voorlichting Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test