• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na de opdracht in de tempel merkt de evangelist Lucas op: "Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem" (Lc. 2, 39-40).

Maar volgens de tekst van Mattheüs moet men voor deze terugkeer naar Galilea een zeer belangrijke gebeurtenis plaatsen, waarvoor de goddelijke Voorzienigheid zich wederom tot Jozef wendt. Wij lezen: "Na het vertrek van de Wijzen, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: 'Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden" (Mt. 2, 13).

Bij de komst van de Wijzen uit het oosten, had Herodes gehoord van de geboorte van de " koning der Joden" (Mt. 2, 2). En toen de Wijzen vertrokken waren, "zond hij zijn mannen uit en liet in Bethlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger" (Mt. 2, 16). Door zo allen te doden wilde hij die pasgeboren koning der Joden doden, van wie hij gehoord had tijdens het bezoek van de Wijzen aan zijn hof.

Na in een droom de waarschuwing vernomen te hebben stond Jozef op en " week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: Ik heb uw zoon geroepen uit Egypte" (Mt. 2, 14-15)(Hos. 11, 1).

Zo liep de weg van de terugkeer van Jezus uit Bethlehem naar Nazareth over Egypte. Zoals Israël de weg van de uittocht uit de slavernij was gegaan om het Oude Verbond aan te gaan, zo beschermt Jozef, de hoeder en medewerker van het door de goddelijke Voorzienigheid bepaalde mysterie, ook in ballingschap Hem die het Nieuwe Verbond verwerkelijkt.

Document

Naam: REDEMPTORIS CUSTOS
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Colomba / Stg. RK Voorlichting Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test