• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze rite, waarvan Lucas melding maakt (Lc. 2, 22-24), sluit de vrijkoop van de eerstgeborene in en werpt licht op het latere achterblijven van de twaalfjarige Jezus in de tempel. De vrijkoop van de eerstgeborenen is een andere vaderplicht die Jozef vervuld heeft. In de eerstgeborene was het verbondvolk vertegenwoordigd, dat vrijgekocht was uit de slavernij om God toe te behoren. Gok in dit opzicht vervult Jezus, die de ware prijs is voorde vrijkoop Vgl. 1 Kor. 6, 20 Vgl. 1 Kor. 7, 23 Vgl. 1 Pt. 1, 19 niet alleen de rite van het Oude Testament, maar overstijgt Hij deze tevens, daar Hij niet een subject is dat vrijgekocht moet worden maar de bewerker van de vrijkoop.

De evangelist merkt op dat " zijn vader en moeder verbaasd stonden over wat van Hem gezegd werd" (Lc. 2, 33) en vooral over wat Simeon zei die in zijn lofzang aan God Jezus aanduidde als "Het heil dat God bereid heeft voor alle volken" en als "een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor zijn volk Israël" en verder ook als "teken dat weersproken wordt" (Lc. 2, 30-34).

Document

Naam: REDEMPTORIS CUSTOS
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Colomba / Stg. RK Voorlichting Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test