• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is vooreerst in hoge mate passend, dat de oefeningen van godsvrucht jegens de Maagd Maria op heldere wijze getuigen van hun nauwe banden met de H. Drie-eenheid en met Christus, daar deze banden hun immers van nature eigen zijn en tot hun wezen behoren. Want in werkelijkheid wordt de christelijke eredienst krachtens zijn innerlijke aard gebracht aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, of – zoals de Liturgie zich uitdrukt – aan de Vader door Christus in de Geest.

Van dit perspectief uit gezien, omvat deze eredienst terecht ook – zij het op een ten diepste verschillende manier – in de eerste plaats en op een geheel énige wijze de Moeder van de Zaligmaker, en vervolgens de Heiligen, in wie de Kerk het paasmysterie verkondigt, daar zij immers met Christus geleden hebben en met Hem verheerlijkt zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 104

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test