• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Thans willen Wij, in aansluiting bij de bedoelingen van Onze Voorgangers, het bidden van de Rozenkrans ter ere van Maria in de huiselijke kring bijzonder gaarne en met nadruk aanbevelen.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft verklaard, dat het gezin, de eerste en vitale cel van de maatschappij, “zich door de wederkerige liefde van zijn leden en door het gemeenschappelijk gebed tot God doet kennen als een huis-heiligdom van de Kerk” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 11.

Het christelijk gezin toont zich dus een gezinskerk 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11,

  • als zijn leden, overeenkomstig de taak en de situatie van eenieder, samen de gerechtigheid bevorderen;
  • als zij de werken van barmhartigheid beoefenen;
  • als zij zich aan de broederdienst wijden;
  • als zij in een breder verband deelnemen aan het apostolaatswerk van de plaatselijke gemeenschap en actief aandeel hebben aan haar liturgische vieringen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 11;
  • en tenslotte als zij gemeenschappelijk hun gebeden tot God richten. Want als dit laatste ontbreekt, moet men zeggen dat de huiselijke kring het kenmerk mist, dat het tot een christelijk gezin bestempelt.

Daarom moet men, bij het herwinnen van het theologisch begrip van het gezin als huis-kerk, zich met alle krachten inspannen om de gewoonte van het gemeenschappelijk gebed binnen de huiselijke kring metterdaad te herstellen.

Toch lijdt het geen twijfel dat, na de viering van de Liturgie der Getijden – waarin het gezinsgebed zijn hoogtepunt kan bereiken – de (Rozen)kroon ter ere van de heilige Maagd Maria gerekend moet worden onder de verhevenste en doeltreffendste “gereedschappelijke gebeden” , waartoe het christelijk gezin wordt uitgenodigd.

Inderdaad willen Wij gaarne hierop de aandacht vestigen; en Wij verlangen vurig, dat op het ogenblik, waarop de leden van het gezin samenkomen om te bidden, de Rozenkrans veelvuldig en gaarne in de handen zal worden genomen.

Wij weten maar àl te wel, dat de veranderingen in de levensvoorwaarden van de hedendaagse mens niet gunstig zijn voor het samenkomen van de gezinnen in de huiselijke kring; en wanneer dit al gebeurt, is het om verschillende redenen vaak moeilijk een dergelijke bijeenkomst te benutten om te bidden.

Wij geven toe, dat dit ongetwijfeld een moeilijke aangelegenheid is. Maar als de voorwaarden van milieu en levensgewoonten druk op ons uitoefenen, is het anderzijds karakteristiek voor de christenen om niet overwonnen te worden, maar te overwinnen, niet te bezwijken, maar moed te vatten.

Daarom moeten de christelijke gezinnen, die de hun toevertrouwde taak ten volle willen vervullen, en de vroomheid, die aan het christelijk gezin eigen is, in de praktijk van het leven willen verwerkelijken, met inspanning van al hun krachten ernaar streven de hinderpalen te verwijderen, die zowel de huiselijke samenkomsten als het gemeenschappelijk gebed belemmeren.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test