• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men beweert soms dat meerdere teksten, die de vroomheid van de nieuwere tijd weerspiegelen, niet voldoende de ganse leer over de Heilige Geest naar voren brengen. Het behoort zeer zeker tot het terrein van de deskundigen, deze bewering na te gaan en de draagwijdte ervan op haar juiste waarde te schatten. Voor Ons is het veeleer van belang allen – en wel voornamelijk de zielzorgers en de theologen – aan te sporen om door dieper nadenken en nauwkeuriger afwegen het werk van de Geest in de heilsgeschiedenis na te gaan. Zo kunnen zij van hun kant bewonderen dat de geschriften en de teksten van christelijke vroomheid de levenwekkende werking van de Heilige Geest helder in het licht stellen.

Een dergelijk onderzoek zal immers in het bijzonder ons inzicht verdiepen in de geheimnisvolle banden tussen de Geest Gods en de Maagd van Nazareth, alsook in beider gemeenschappelijke inwerking op de Kerk; en uit die diepere bezinning op deze geloofsgegevens zal dan een veel intenser beleefde vroomheid kunnen opbloeien.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test