• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het eerste fundamentele onderscheid dat gemaakt moet worden, is dat tussen formele en materiële medewerking. Formele medewerking wordt uitgevoerd wanneer de morele agent meewerkt aan de immorele actie van een andere persoon en deelt in diens kwade bedoeling. Aan de andere kant, wanneer een morele agent meewerkt aan de immorele actie van een andere persoon, zonder zijn/haar kwade bedoelingen te delen, is er sprake van materiële medewerking.

Materiële medewerking kan verder worden onderverdeeld in categorieën van onmiddellijk (direct) en indirect (indirect), afhankelijk van de vraag of de medewerking betrekking heeft op de uitvoering van de zondige handeling op zich, of dat de agent handelt door de voorwaarden te scheppen - door middel van het verstrekken van instrumenten of producten - die het mogelijk maken om de immorele daad te plegen. Verder kunnen vormen van directe medewerking en medewerking op afstand worden onderscheiden, in relatie tot de "afstand" (hetzij in termen van tijd, ruimte of materiële verbinding) tussen de daad van medewerking en de zondige daad van een ander. Onmiddellijke materiële medewerking is altijd dichtbij, terwijl indirecte materiële medewerking dichtbij of op afstand kan zijn.

Formele medewerking is altijd moreel ongeoorloofd omdat het een vorm van directe en opzettelijke deelname aan de zondige actie van een andere persoon vertegenwoordigt. Fisher, Cooperation in Evil, Catholic Medical Quarterly, 1994, pp. 15-22. .D. Tettamanzi, Cooperazione, in Dizionario di Bioetica, S. Leone, S. Privitera ed., Istituto Siciliano di Bioetica, EDB-ISB, 1994, pp.194-198. L. Melina, La cooperazione con azioni moralmente cattive contra la vita umana, in Commentario Interdisciplinare alia "Evangelium Vitae", E. Sgreccia, Ramon Luca Lucas ed., Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp.467-490. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, vol. I, Reprint of the third edition, Vita e Pensiero, Milan, 1999, pp.362-363. Materiële medewerking kan soms ongeoorloofd zijn (afhankelijk van de voorwaarden van het 'dubbele effect' of 'indirect uit vrije wil' handelen), maar wanneer onmiddellijke materiële medewerking ernstige aanvallen op menselijk leven betreft, moet dat altijd als ongeoorloofd worden beschouwd, gezien de kostbare aard van de waarde in kwestie. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 74

Een ander onderscheid dat in de klassieke moraal wordt gemaakt, is dat tussen actieve (of positieve) medewerking met het kwaad en passieve (of negatieve) medewerking met het kwaad, waarbij de eerste verwijst naar het uitvoeren van een daad van medewerking met een zondige handeling die wordt uitgevoerd door een andere persoon, terwijl het laatste verwijst naar het nalaten van een daad van veroordeling of belemmering van een zondige handeling uitgevoerd door een andere persoon, in zoverre dat er een morele plicht was om te doen wat was nagelaten. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1868

Passieve medewerking kan ook formeel of materieel zijn, direct of indirect, dichtbij of op afstand. Uiteraard moet elke vorm van formele passieve medewerking als ongeoorloofd worden beschouwd, maar zelfs passieve materiële medewerking moet in het algemeen worden vermeden, hoewel (door veel auteurs) wordt toegegeven dat er geen strikte verplichting is om deze te vermijden in een geval waarin het heel erg moeilijk zou zijn om dat te doen.

Document

Naam: MORELE REFLECTIE OP VACCINS GEPRODUCEERD OP CELLIJNEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN
Soort: Pauselijke Academie voor het Leven
Auteur: Msgr. Elio Sgreccia
Datum: 9 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Italiaans: Biofides.eu; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 13 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test