• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met betrekking tot degenen die dergelijke vaccins om gezondheidsredenen moeten gebruiken, moet worden benadrukt dat, afgezien van elke vorm van formele medewerking, in het algemeen artsen of ouders die hun toevlucht nemen tot het gebruik van deze vaccins voor hun kinderen, ondanks het feit dat ze weten hun oorsprong (uit vrije wil gepleegde abortus), een vorm van zeer ver verwijderde bemiddelde materiële medewerking uitvoeren, en dus zeer licht, bij de uitvoering van de oorspronkelijke daad van abortus, en een indirecte materiële medewerking, met betrekking tot het op de markt brengen van cellen afkomstig van abortussen, en onmiddellijk, met betrekking tot het op de markt brengen van vaccins die met dergelijke cellen zijn geproduceerd. De medewerking is daarom intensiever van de kant van de autoriteiten en nationale gezondheidsstelsels die het gebruik van de vaccins accepteren.

In deze situatie valt het aspect van passieve medewerking echter het meest op. Het is aan de gelovigen en burgers met een oprecht geweten (vaders van gezinnen, doktoren, enz.) om de steeds wijdverbreide aanvallen op het leven en de "cultuur van de dood" die aan hen ten grondslag ligt, te bestrijden, zelfs door een gewetensbezwaar te maken. Vanuit dit oogpunt vormt het gebruik van vaccins waarvan de productie verband houdt met verkregen abortus op zijn minst een indirecte passieve materiële medewerking op afstand aan de abortus, en een directe passieve materiële medewerking met betrekking tot de marketing ervan. Bovendien draagt het gebruik van dergelijke vaccins op cultureel niveau bij tot het creëren van een algemene sociale consensus over de werking van de farmaceutische industrieën die ze op een immorele manier produceren.

Document

Naam: MORELE REFLECTIE OP VACCINS GEPRODUCEERD OP CELLIJNEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN
Soort: Pauselijke Academie voor het Leven
Auteur: Msgr. Elio Sgreccia
Datum: 9 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Italiaans: Biofides.eu; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 13 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test