• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de grondslag van het Leergezag ligt een dienst, een dienst die een weerspiegeling en een specifieke deelname is aan het heilswerk van Jezus Christus, Dienaar en Verlosser. Vgl. Lc. 22, 27 In het vierde Evangelie vat Jezus zijn zending samen met deze woorden: “Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid” (Joh. 18, 37). Deze getuigenis is een ontegensprekelijk bevestiging van de geopenbaarde waarheid als waarlijk goddelijk Woord Vgl. 1 Tess. 2, 13 Vgl. Hebr. 1, 1-2 en het definitieve heilsgebeuren. De intieme band tussen waarheid en heil wordt bevestigd door de apostel Paulus wanneer hij schrijft dat God “wil dat alle mensen verlost worden en komen tot de kennis van de waarheid” (1 Tim. 2, 4). Elders dankt de Apostel God voor de gelovigen, omdat God hen “vanaf het begin heeft uitgekozen te redden door de Heilige Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid” (2 Tess. 2, 13). In deze zin kunnen wij zeggen dat de openbaring van de goddelijke waarheid in Jezus Christus bij de mens een beslissende geestelijke optie opwekt, waarvan zijn eeuwig lot afhangt.

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test