• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eerste, die het gevaar signaleerde, was Clemens XII in het jaar 1738. Paus Clemens XII, Bul, Tegen de vrij metselaars, In Eminenti (28 apr 1738) De door hem uitgevaardigde constitutie werd door Benedictus XIV opnieuw bekrachtigd. Paus Benedictus XIV, Apostolische Constitutie, Veroordeling van vrijmetselarij wegens naturalisme, religieus indifferentisme, Providas Romanorum (18 mei 1751) Beide voetstappen werden door Pius VII gedrukt. Paus Pius VII, Apostolische Constitutie, Tegen carbonari en vrijmetselaars, Ecclesiam a Jesu Christo (13 sept 1821) Leo XII vatte in de constitutie Paus Leo XII - Apostolische Constitutie
Quo Graviora
Afwijzing van vrijmetselarij (13 maart 1825)
de maatregelen en besluiten van de vorige pausen samen en verklaarde die voor geldig en rechtskrachtig ten eeuwigen dage. In dezelfde zin hebben Pius VIII Paus Pius VIII, Encycliek, Traditi Humilitati (21 mei 1829), Gregorius XVI Paus Gregorius XVI, Encycliek, Over liberalisme en godsdienstig relativisme, Mirari vos arbitramur (15 aug 1832), en zeer dikwijls Pius IX. Z. Paus Pius IX, Encycliek, Over geloof en religie, Qui pluribus (9 nov 1846) Z. Paus Pius IX, Toespraak, Tegen de vrijmetselarij, Multiplices Inter (25 sept 1865)

Document

Naam: HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 april 1884
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0106, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test