• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast de Advocaten van de Romeinse Rota en de Advocaten voor de Heiligverklaringen bestaat een Lijst van Advocaten, die in staat zijn, op verzoek van de betrokkenen, om de verdediging van zaken bij de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur op zich te nemen, alsook bij hiërarchische beroepszaken bij de Dicasterieën van de Romeinse Curie hun hulp te bieden.

Kandidaten kunnen door de Kardinaal-Secretaris van Staat, gehoord de commissie die hiervoor permanent is ingericht, in de Lijst worden ingeschreven, die na een passende voorbereiding en met de geschikte academische titels bekleed, en tegelijkertijd door voorbeeld van christelijk leven, en door aanzien van zeden en door deskundigheid van het behandelen van zaken worden aanbevolen. Zij die later deze vereisten echt verliezen, dienen uit de Lijst verwijderd te worden.

§ 1. Vooral uit de Advocaten die in de Lijst zijn opgenomen wordt het Lichaam van Advocaten van de Heilige Stoel samengesteld, die de verdediging van zaken namens de Heilige Stoel of namens de Dicasteriën van de Romeinse Curie bij kerkelijke of bij burgerlijke rechtbanken waarnemen.
§ 2. Ze worden door de Kardinaal-Secretaris van Staat gehoord de commissie als bedoeld in art. 184 voor vijf jaren benoemd; om zwaarwichtige reden kunnen ze van hun taak ontheven worden. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd verliezen zij hun taak.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test