• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1. De Raad buigt zich over vragen die de sociale communicatiemiddelen betreffen, dat met zijn advies daarmee ook de heilsboodschap en de menselijke vooruitgang met het oog op het bevorderen van de burgerlijke cultuur en de burgerlijke zeden worden verder komen.
§ 2. Bij de uitoefening van haar taken gaat hij nauw verbonden met het Staatssecretariaat voort.

§ 1. De Raad buigt zich over de bijzondere taak om de inzet van de Kerk en van de Christengelovigen in de veelvuldige middelen van sociale communicatie op de juiste tijd en aangepast te verzorgen en te onderhouden; en biedt hulp, dat zowel tijdschriften en andere geschreven periodieken, als cinematografische uitvoeringen, alsook radio- als televisie- uitzendingen meer en meer met de menselijke en de christelijke geest worden doordrongen.
§ 2. Met bijzondere zorg volgt hij de katholieke tijdschriften, de geschreven periodieken, de radiofonische en de televisie-stations, opdat zij inderdaad aan hun eigen aard en taak beantwoorden, en vooral de leer van de Kerk, zoals die door het Leergezag wordt voorgehouden, verspreiden, en religieuze berichten correct en trouw verspreiden.
§ 3. Hij bevordert de contacten met de katholieke verenigingen, die op het gebied van de sociale communicatie werkzaam zijn.
§ 4. Hij zorgt er voor, dat het christelijke volk, vooral bij gelegenheid van de viering van 'de dag van de sociale communicatie', zich bewust wordt van zijn opdracht, die ieder voor zich toekomt, zich in te spannen, dat instrumenten van deze aard voor de pastorale zending van de Kerk aanwezig zijn.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test