• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Raad richt zich er op, dat rechtvaardigheid en vrede in de wereld volgens het Evangelie en volgens de sociale leer van de Kerk worden bevorderd.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

§ 1. Hij onderzoekt diepgaander de sociale leer van de Kerk, en zorgt voor werken, opdat deze (leer) breder wordt verspreid en bij mensen en gemeenschappen tot levenshouding wordt, vooral wat betreft de relaties tussen werknemers en werkgevers, die met de geest van het Evangelie meer en meer doordrongen moeten worden.

§ 2. Hij verzamelt publicaties en onderzoeken over rechtvaardigheid en vrede, over de voortgang der volkeren en over schendingen van de rechten van de mens, weegt deze af en trekt er vervolgens conclusies uit, en communiceert die naargelang de opportuniteit ervan aan de groeperingen van Bisschoppen; hij onderhoudt contacten met internationale katholieke verenigingen en met andere instituten ook die buiten de katholieke Kerk bestaan, die het te realiseren goede van de rechtvaardigheid en de vrede in wereld zuiver nastreven.

§ 3. Hij wijdt zich aan de opgave, dat tussen de volkeren het bewustzijn aanwezig is om het belang van de vrede vorm te geven, vooral bij de gegeven gelegenheid van de Wereld Vrede Dag - 1 januari.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

Hij heeft bijzondere verhoudingen met het Staatssecretariaat, vooral telkens wanneer met documenten of met berichtgevingen over zaken van rechtvaardigheid en vrede openbaar gehandeld wordt.

Zie ook:

Dossier Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van Paus Franciscus, ter oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling per 1 januari 2017, is dit artikel vervallen.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test