• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Raad bevordert de pastorale zorg voor de families, en begunstigt hun rechten en hun waardigheid binnen de Kerk en binnen de civiele samenleving, opdat zij steeds beter in staat zijn de hun eigen taken te vervullen.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Sedula Mater
Oprichting van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven (15 augustus 2016)
van 15 augustus 2016 van Paus Franciscus, is het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling opgericht per 1 september 2016. Art. 13 van de Statuten daarvan bepalen dat dit artikel is komen te vervallen.

De Voorzitter wordt door een presidiale Commissie bijgestaan, die uit Bisschoppen bestaat: in de Commissie neemt vooral mannelijke en vrouwelijk leken op, vooral die in de echt verbonden zijn, uit verschillende delen van de landen van de wereld.

Zie ook:

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Sedula Mater
Oprichting van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven (15 augustus 2016)
van 15 augustus 2016 van Paus Franciscus, is het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling opgericht per 1 september 2016. Art. 13 van de Statuten daarvan bepalen dat dit artikel is komen te vervallen.

§ 1. De Raad zorgt er voor, dat de leer van de Kerk over de familie dieper wordt gekend en met gepaste catechese wordt verspreid; zij steunt vooral de studie over de spiritualiteit van het huwelijk en van de familie.

§ 2. Eveneens draagt hij er zorg voor, in samenwerking met de Bisschoppen en hun Conferenties, dat de menselijke en sociale eigenschappen van het familie-instituut in de verscheidene regio's worden gekend, en zorgen ook voor ondernemingen, die het pastorale familiale belang helpen, die in gemeenschappelijke publicaties naar voren worden gebracht.

§ 3. Hij spant zich er voor in, dat de rechten van de familie, zowel in het sociale als in het politieke leven, worden erkend en verdedigd; hij onderhoudt en coördineert ook ondernemingen tot bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie en tot zorg voor een verantwoordelijke voortplanting.

§ 4. Onverminderd het voorschrift van art. 133, begeleidt hij de inzet van de instituten en van de verenigingen, die tot doel hebben het welzijn van de familie te dienen.

Zie ook:

Dossier Pauselijke Raad voor het Gezin

Met Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Sedula Mater
Oprichting van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven (15 augustus 2016)
van 15 augustus 2016 van Paus Franciscus, is het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling opgericht per 1 september 2016. Art. 13 van de Statuten daarvan bepalen dat dit artikel is komen te vervallen.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test