• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is de eigen taak van de Congregatie van de Geloofsleer om de leer van het geloof en van de zeden in de universele katholieke wereld te bevorderen en te beschermen; derhalve komt haar ook alles toe, wat dit hoe dan ook aangaat.
Om de taak van het bevorderen van de leer te vervullen, verricht zij eigen studies, zodat het verstaan van het geloof groeit en nieuwe vragen die zich uit de ontwikkelende cultuur van de menswetenschappen voortkomen, onder het licht van het geloof kunnen worden beschouwd.
Zij biedt Bisschoppen, zowel individueel als in vergaderingen verenigd, hulp bij de uitoefening van de taak, als authentieke leermeesters en doctoren van het geloof, en die ook aan de plicht gehouden zijn om de zuiverheid van hetzelfde geloof te beschermen en te bevorderen.
Tot het beschermen van de gehele waarheid van geloof en zeden behoort de zorg, dat noch het geloof noch de zeden door dwalingen op welke wijze dan ook verspreid, schade lijden.

Derhalve:
is het haar taak om ervoor te zorgen, dat door Christengelovigen uitgebrachte boeken en andere geschriften, die het geloof en de zeden aangaan, aan een voorafgaand onderzoek van het bevoegde gezag worden onderworpen;
bant zij geschriften en opvattingen uit, die tegen het rechte geloof en ook verraderlijk blijken, en, wanneer vaststaat dat ze met de leer van de Kerk strijdig zijn, en nadat de auteur de bevoegdheid (gelegenheid) heeft gehad zijn/haar opvatting geheel uiteen te zetten, volgt meteen een verbod, waarvan de Ordinaris die het aangaat, van te voren op de hoogte is gesteld, en wendt zij passende herstelmiddelen aan, als dat opportuun is;
tenslotte zorgt zij met passende weerlegging er voor, dat noch dwalende noch gevaarlijke leeropvattingen zich sterk onder de gelovigen verspreiden.

Zij behandelt delicten die tegen het geloof en ook zware delicten die tegen de zeden of bij de viering van de Sacramenten zijn begaan, die aan haar zijn voorgelegd, en - als dat nodig is - gaat zij voort tot het verklaren of opleggen van canonieke straffen volgens de norm van het gemene en het eigen recht.
Het komt haar eveneens toe om, zowel rechtens als feitelijk, de zaken te behandelen, die het geloofsprivilege betreffen.
Aan een voorafgaand oordeel van haar worden de documenten onderworpen, die de andere Dicasteriën van de Romeinse Curie beogen te publiceren, voorzover deze de geloofs- en de zedenleer betreffen.

Binnen de Congregatie van de Geloofsleer bestaan de Pauselijke Bijbelcommissie en de Internationale Theologencommissie, die volgens eigen goedgekeurde normen handelen en die de Kardinaal-prefect van dezelfde Congregatie voorzit.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test