• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Congregatie behandelt de zaken die, behoudens de bevoegdheid van de Congregatie van de Geloofsleer, de Apostolische Stoel toekomen wat de regeling en de bevordering van de heilige liturgie, op de eerste plaats van de Sacramenten betreft.

Zij verzorgt en beschermt de discipline van de Sacramenten, vooral wat betreft de geldige en geoorloofde viering ervan; zij verleent verder de gunsten en de dispensaties, die in die materie niet behoren tot de bevoegdheden van de diocesane Bisschoppen (waartoe de diocesane Bisschoppen niet bevoegd zijn).
§ 1. De Congregatie bevordert de liturgische pastorale actie, in het bijzonder wat de viering van de Eucharistie aangaat, met werkzame en passende middelen; zij staat de diocesane Bisschoppen bij, opdat de Christengelovigen meer en meer dagelijks actief aan de heilige liturgie deelnemen.
§ 2. Zij voorziet in het tot stand brengen en het veranderen van liturgische teksten; zij keurt de bijzondere kalender en de eigen Missen en Diensten van particuliere Kerken en ook van Instituten, die dit recht genieten.
§ 3. Zij keurt de vertalingen van de liturgische boeken en de aanpassingen ervan die door de Bisschoppenconferenties rechtmatig zijn gemaakt.
Zij begunstigt Commissies en Instituten die ter bevordering van het liturgisch apostolaat of (ter bevordering) van de gewijde muziek, van gewijde zang en van gewijde kunst zijn opgericht en onderhoudt contacten met hen; deze typen verenigingen, die voor zich een internationaal karakter hebben, richt zij volgens de rechtsnormen op of bevestigt ofwel keurt hun statuten (volgens de rechtsnormen); en tenslotte begunstigt zij de bijeenkomsten in verscheidene gebieden ter bevordering van het liturgisch leven.
Zij zorgt er met aandacht voor, dat de regelingen voor de liturgie nauwkeurig worden nageleefd, dat misbruiken worden voorkomen en dat die (misbruiken), waar ze worden aangetroffen, worden uitgeroeid.

Het komt deze Congregatie toe de zaken te behandelen over het feit van een niet-geconsumeerd huwelijk en over het bestaan van een rechtvaardige reden om dispensatie te verlenen. En derhalve aanvaardt zij alle akten met (inclusief) het oordeel van de Bisschop en met (inclusief) de bemerkingen van de Verdediger van de Band, en zij beoordeelt deze, volgens de bijzondere procedure, en, als zich dat voordoet, legt zij het verzoek om dispensatie te verlenen aan de Paus voor.

Het is ook haar bevoegdheid om zaken aangaande de nietigheid van een heilige wijding te onderzoeken volgens de normen van het recht.

Ze is competent wat betreft de verering van de heilige relikwie├źn, wat betreft de bevestiging van de hemelse Verdedigers en wat betreft het verlenen van titel 'Mindere Basiliek' (Basilica minor).
De Congregatie helpt de Bisschoppen, opdat, naast de liturgische eredienst gebeden ook de vrome uitingen van het christelijke volk, geheel in overeenstemming met de normen van de Kerk, worden begunstigd en in ere gehouden worden.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test