• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is de bijzondere taak van de andere afdeling voor de betrekkingen met Burgerlijke Overheden om zich te weiden aan zaken, die met de Bestuurders van de publieke orde behandeld moeten worden.
Het komt haar toe:
om met name diplomatieke betrekkingen met de Burgerlijke Overheden en met andere publiekrechtelieke (volkenrechtelijke) gemeenschappen te begunstigen, en de gemene zaken te behandelen die het welzijn van de Kerk en van de burgerlijke gemeenschap bevorderen, door het sluiten, als zich dat voordoet, van concordaten en van andere zulke overeenkomsten, en rekeninghoudend met het oordeel van de vergadering van Bisschoppen die dat aangaat:
om bij Internationale Instituten en bij vergaderingen inzake vragen van publieke aard namens de Heilige Stoel aanwezig te zijn, in gemeenschappelijk overleg met de bevoegde Dicasterieën van de Romeinse Curie;
om, binnen de eigen werkbevoegdheid, de zaken die de Pauselijke Legaten aangaat, te behandelen.
§ 1. In bijzondere omstandigheden en in opdracht van de Paus behandelt deze afdeling in gemeenschappelijk overleg met de bevoegde Dicasteriën van de Romeinse Curie zaken betreffende de toekenning (de benoeming) in particuliere Kerken en ook zaken wat betreft de oprichting en wijziging ervan en van hun vergaderingen.
§ 2. Zeker waar concordaten gelden, komt haar verder toe, onverminderd het voorschrift van artikel 78, om zaken af te handelen, die met de burgerlijke besturen behandeld moeten worden.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test