• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1. Tot de eerste behoort op bijzondere wijze om te helpen bij het afhandelen van de zaken, die de Paus in zijn dagelijkse dienst betreffen; de zaken te behandelen, die buiten de gewone competentie van de Dicasteriën van de Romeinse Curie en van de Instituten van de Heilige Stoel ten deel vallen om behandeld te worden; zonder vooroordeel van hun autonomie de relaties tussen dezelfde Dicasteriën te bevorderen en hun werken te coördineren; het ambt van Legaten van de Heilige Stoel en hun werken, vooral wat de particuliere Kerken betreft, te modereren. Aan deze komt het toe om alles te behandelen, wat de Legaten van de Staten bij de Heilige Stoel aangaat.
§ 2. In gemeenschappelijk beraad met de andere competente Dicasteriën, verzorgt deze (afdeling), hetgeen de aanwezigheid en de inzet van de Heilige Stoel bij Internationale Instituten aangaat, onverminderd het voorschrift van artikel 46. Dezelfde (afdeling) behandelt ook hetgeen de Internationale Katholieke Instituten aangaat.
Aan dezelfde (afdeling) komt het toe:
om Apostolische Constituties, Decretale Brieven, Apostolische Brieven, Brieven en andere documenten die door de Paus aan haar zijn toevertrouwd, te redigeren en te verzenden;
om alle akten te maken, die benoemingen betreffen in de Romeinse Curie of in andere van de Heilige Stoel afhankelijke Instituten die door te Paus moeten worden gedaan of (door Hem) moeten worden goedgekeurd;
om het loden zegel en de ring van de Visser te bewaren.
Aan deze afdeling komt het evenzo toe:
om de uitgave te verzorgen van publieke acten en documenten van de Heilige Stoel in het commentaar getiteld 'Acta Apostolicae Sedis';
om officiële berichten, die ofwel de acten van de Paus ofwel het werk van de Heilige Stoel betreffen, officieel bekend te maken middels een speciaal aan haar onderworpen bureau dat algemeen als 'Perszaal' bekend staat;
om te waken, in gemeenschappelijk overleg met de Andere Afdeling, over het tijdschrift dat algemeen [d:199:'L'Osservatore Romano'] genoemd wordt, over het en over het Vaticaans Televisie Centrum.
Door het Bureau van berekeningen -algemeen 'Statistica' genoemd- worden alle opgaven verzameld, geordend en openlijk gepubliceerd, die volgens de rekenregels zijn opgesteld, wat het leven van de universele Kerk over de gehele wereld betreft.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test