• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Raad bevordert en onderhoudt relaties met leden en met groepen van religies, die niet de naam 'christelijk' dragen, alsook met hen, die op welke wijze ook een religieuze gezindheid bezitten.
De Raad zorgt er voor, dat de dialoog met de volgelingen van andere religies passend verloopt, en bevordert (ook) andere relaties met hen; hij bevordert opportune studies en bijeenkomsten, zodat wederzijdse contacten en waardering ontstaat, alsook (dat) door gemeenschappelijke werken worden de waardigheid van mens en zijn spirituele en morele waarden worden nagestreefd; hij beraadslaagt over de vorming van hen, die zich over deze vorm van dialoog buigen.
Als de aard van het onderwerp dit meebrengt, gaat hij bij de uitvoering van zijn eigen taak in gemeenschappelijk overleg voort samen met de Congregatie voor de Geloofsleer, en, als dat nodig is, met de Congregaties voor de Oosterse Kerken en voor de Evangelisatie van de Volkeren.
Bij de Raad bestaat een Commissie voor het onderhouden van relaties met de Islamieten onder de invalshoek van de religiositeit, onder leiding van de Voorzitter van dezelfde Raad.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test