• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“MIJN OGEN HEBBEN THANS UW HEIL AANSCHOUWD DAT GIJ VOOR ALLE VOLKEN HEBT BEREID”
Voor de zegen "Urbi et Orbi", Kerstmis 2014 - Sint Pietersbasiliek

Dierbare broeders en zusters, zalig Kerstfeest!

Jezus, de Zoon van God, de Redder van de wereld, is voor ons geboren. Hij is in Betlehem geboren uit een maagd om zo de oude profetieën te vervullen. De maagd heet Maria, haar bruidegom Jozef.

Het zijn de nederige mensen, vervuld van hoop op Gods goedheid, die Jezus aanvaarden en Hem erkennen. Zo heeft de Geest de herders van Betlehem verlicht, ze hebben zich naar de grot gespoed en hebben er het Kind aanbeden. Later heeft de Geest de bejaarden, Simeon en Anna, de nederigen, in de tempel van Jeruzalem geleid en zij hebben in Jezus de Messias erkend. “Mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid” roept Simeon uit (Lc 2,30).

Inderdaad, broeders, Jezus is het Heil voor elke mens en voor ieder volk.

Aan Hem, de Redder van de wereld, vraag ik vandaag dat Hij zou omzien naar onze broers en zussen in Irak en Syrië die al veel te lang lijden onder het huidige conflict en die, samen met andere etnische en religieuze groepen, brutale vervolging ondergaan. Dat Kerstmis hen hoop brengt evenals aan de talloze verdreven personen, vluchtelingen en ballingen, kinderen, volwassenen en bejaarden uit die regio en in heel de wereld. Dat Kerstmis onverschilligheid verandert in nabijheid en afwijzing in onthaal, zodat de velen die nu lijden de noodzakelijk humanitaire hulp zouden krijgen om de strengheid van de winter te overleven, naar hun landen kunnen terugkeren en met waardigheid kunnen leven. Dat de Heer de harten opent voor vertrouwen en zijn vrede schenkt aan heel het Midden – Oosten, vertrekkend van het gezegende land van zijn geboorte, door de inspanningen te steunen van hen die zich met de daad inspannen voor de dialoog tussen Israëli en Palestijnen.

Jezus, Redder van de wereld, zie de velen die lijden in Oekraïne en help dat geliefde land de spanningen te overstijgen, de haat en het geweld te overwinnen en een nieuwe weg van broederlijkheid en verzoening op te gaan.

 

Christus, Redder, schenke vrede aan Nigeria, waar eveneens bloed wordt vergoten en teveel mensen op onrechtvaardige wijze worden ontvoerd en gegijzeld of worden vermoord. Ik bid om vrede ook voor andere streken van het Afrikaanse continent. In het bijzonder denk ik aan Libië, aan Zuid-Soedan, aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en aan verschillende streken van de Democratische Republiek Congo. Aan wie politieke verantwoordelijkheid draagt, vraag ik dat ze zich inspannen om door dialoog de tegenstellingen te overstijgen en een duurzaam en broederlijk samenleven op te bouwen.

Jezus redde de vele kinderen die slachtoffer zijn van geweld, voorwerp van gesjacher en mensenhandel of verplicht zijn soldaat te worden; kinderen, vele kinderen die worden misbruikt. God schenke troost aan de gezinnen van de kinderen die vorige week in Pakistan werden gedood. God weze nabij aan hen die lijden door ziekte, in het bijzonder aan de slachtoffers van de Ebola epidemie, vooral in Liberia, in Sierra Leone en in Guinee.

Van ganser harte dank ik allen die zich moedig inzetten om de zieken en hun gezinsleden bij te staan. Tegelijk hernieuw ik de dringende uitnodiging om de nodige hulp en geneesmiddelen te verzekeren.

Kind Jezus, mijn gedachten gaan uit naar de vele kinderen die vandaag worden gedood en mishandeld. Zij die dit ondergaan voor ze worden geboren, beroofd van de edelmoedige liefde van hun ouders en begraven onder het egoïsme van een cultuur die het leven niet liefheeft. De verdreven kinderen omwille van oorlog of vervolging, misbruikt en uitgebuit onder onze ogen en ons medeplichtig zwijgen. En ook de kinderen die vermoord worden door bombardementen, ook daar waar de Zoon van God werd geboren. Ook vandaag kreunt hun machteloze stilte onder het zwaard van de vele Herodessen. Over hun bloed valt vandaag de schaduw van de actuele Herodes. Vele zijn de tranen op deze kerstdag samen met de tranen van het kind Jezus!

Geliefde broers en zussen, dat de Heilige Geest vandaag onze harten verlicht zodat we in het Kind Jezus, in Betlehem geboren uit de maagd Maria, de redding herkennen die God heeft geschonken aan ieder van ons, aan elke mens en aan alle volken op aarde. De macht van Christus die bevrijding en dienstbaarheid is, moge zich laten voelen in de vele harten die lijden onder oorlogen, vervolgingen en slavernij. Moge deze goddelijke macht door middel van haar zachtmoedigheid de hardheid verdrijven uit de harten van zoveel mannen en vrouwen die ondergedompeld zijn in wereldsheid, in onverschilligheid, in de globalisering van de onverschilligheid. Dat de verlossende kracht wapens tot ploegscharen omsmede, vernieling verandert in creativiteit, haat in liefde en tederheid. Zo zullen we met vreugde kunnen zeggen “Onze ogen hebben uw Heil aanschouwd”.

Met deze gedachten wens ik jullie allen een Zalig Kerstfeest.

Aansluitend gaf de Paus de zegen: Urbi et Orbi - de zegen

Document

Naam: “MIJN OGEN HEBBEN THANS UW HEIL AANSCHOUWD DAT GIJ VOOR ALLE VOLKEN HEBT BEREID”
Voor de zegen "Urbi et Orbi", Kerstmis 2014 - Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test