• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom moeten bij de vernieuwing van het officie volgende normen in acht genomen worden:
  1. De lauden, als zijnde het morgengebed, en de vespers, als zijnde het avondgebed, zijn volgens de eerbiedwaardige overlevering van de gehele Kerk de twee kernpunten van het dagelijks officie en moeten daarom als de voornaamste Uren beschouwd en ook als zodanig gevierd worden.
  2. De completen moeten zó worden opgesteld, dat ze goed passen bij het einde van de dag.
  3. Ofschoon de metten in het koor het karakter van een nachtelijke lofzang behouden, moeten ze zó worden aangepast, dat ze op ieder uur van de dag gebeden kunnen worden en dat ze worden opgebouwd uit minder psalmen en langere lezingen.
  4. De prime komt te vervallen.
  5. In het koor moeten de Kleine Uren van terts, sext en noon behouden blijven. Buiten het koor kan men er van de drie één uitkiezen, die het beste aansluit bij de tijd van de dag.

Alinea's in de marge van alinea 89

Wil het in artikel 89 voorgestelde schema der getijden daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden, dan moeten de psalmen niet meer over één week, maar over een langere tijdsruimte worden verdeeld.

Het zo goed begonnen werk van de herziening van het psalterium moet zo spoedig mogelijk worden voltooid, en hierbij moet rekening gehouden worden met het christelijk Latijn, met het liturgisch gebruik, ook in de zang, en met de gehele traditie van de Latijnse Kerk.

De clerici, die niet tot het koorgebied gehouden zijn, hebben, als zij de hogere wijdingen hebben ontvangen, de plicht om dagelijks, hetzij gemeenschappelijk hetzij afzonderlijk, het gehele officie te bidden, overeenkomstig artikel 89.

Document

Naam: SACROSANCTUM CONCILIUM
Over de heilige liturgie
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0707, Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 31 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test