• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEVOLGEN DECREET 1.5.2001 HOUDENDE EEN VERBOD TOT HET AANGAAN VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Algemeen Decreet tot vaststelling van de gevolgen

1. dat een geregistreerd partnerschap, zoals bedoeld in Boek 1, titel 5A, artikel 80 t/m 80 e van het Burgerlijk Wetboek, onverenigbaar is met de celibataire levensstaat waartoe priesters en ongehuwde diakens zich op grond van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
verplicht hebben,
2. dat op 1 mei 2001 in overeenstemming met Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
de zeven diocesane bisschoppen van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie een gelijkluidend Nederland
Verbod geregistreerd partnerschap priesters en ongehuwde diakens
Algemeen Decreet
(1 mei 2001)
uitgevaardigd hebben, dat priesters en ongehuwde diakens in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie verbiedt een geregistreerd partnerschap aan te gaan, welk decreet overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van kracht is geworden op 1 juni 2001,
3. dat sommigen vóór 1 juni 2001 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, ook al kon toen reeds blijken op basis van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
dat een geregistreerd partnerschap onverenigbaar is met de verplichting tot de celibataire levensstaat en op basis van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
dat een priester verplicht is om voor het aangaan van ingrijpende financiële verplichtingen overleg te voeren met de ordinaris,
4. dat bij continuering van een geregistreerd partnerschap dat vóór 1 juni 2001 is aangegaan, een reéel gevaar van publieke ergernis aanwezig is,
5. dat rechtsgelijkheid voor alle priesters en ongehuwde diakens van grote waarde is,
6. dat de diocesane bisschop ervoor zorg dient te dragen dat de aan de klerikale staat eigen verplichtingen op de voorgeschreven wijze vervuld worden (vergelijk Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
),
7. dat de diocesane bisschop op grond van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
de Kerk van zijn bisdom met wetgevende, uitvierende en rechterlijke macht bestuurt volgens het recht,
8. dat de diocesane bisschop op grond van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bevoegd is om in het uitwendig rechtsbereik verordeningen op te leggen ook onder dreiging van bepaalde straffen,

bepaal ik bij dezen ten aanzien van alle priesters en ongehuwde diakens die vóór 1 juni 2001 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, het volgende:

1. Zij krijgen tot 1 mei 2003 de gelegenheid hun geregistreerd partnerschap te beëindigen.
2. Zij dienen zich vóór 1 februari 2003 bij mij te melden ten einde de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap te bespreken dan wel de gevolgen die niet-beëindiging zal hebben voor hun toekomst als clericus.
3. Indien zij hun geregistreerd partnerschap niet vóór 1 mei 2003 beëindigd hebben, belopen zijn een suspensie van rechtswege overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, par. 1.
4. Dit algemeen decreet is overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van kracht vanaf een maand na dagtekening.

1 december 2002

(de diocesane bisschop van een bisdom van de Nederlandse Kerkprovincie)

 

Document

Naam: GEVOLGEN DECREET 1.5.2001 HOUDENDE EEN VERBOD TOT HET AANGAAN VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Algemeen Decreet tot vaststelling van de gevolgen
Soort: Nederland
Auteur: De diocesane bisschop van een Nederlandse Kerkprovincie
Datum: 1 december 2002
Copyrights: © SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test