• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is nagedacht over de mogelijkheid dat zij die gescheiden en opnieuw gehuwd zijn, toegang hebben tot de sacramenten van de verzoening en van de eucharistie. Verschillende synodevaders hebben met aandrang gepleit ten gunste van de huidige leer krachtens de constitutieve relatie tussen de eucharistie en de gemeenschap met de Kerk en haar onderricht betreffende het onontbindbaar huwelijk. Anderen hebben zich uitgesproken voor een niet algemeen toelaten tot de tafel van de eucharistie in bepaalde bijzondere omstandigheden en op zeer precieze voorwaarden, vooral wanneer het onomkeerbare en met morele verplichtingen jegens de kinderen samenhangende gevallen betreft, die onterecht daaronder te lijden zouden hebben. Een eventueel naderen tot de sacramenten zou voorafgegaan dienen te worden door een weg van penitentie onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop. De kwestie moet nog uitgediept worden, waarbij men het verschil voor ogen moet houden tussen objectieve toestand van zonde en verzachtende omstandigheden, gegeven dat “de toerekenbaarheid van en de verantwoordelijkheid voor een daad verminderd of zelfs opgeheven kunnen worden”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1735

183 Synodevaders aanwezig: placet - 104; non placet - 74 -> verworpen N.v.d.r.: Paus Franciscus heeft toch om opname van dit punt in het rapport gevraagd

Enkele vaders hebben verdedigd dat personen die gescheiden en opnieuw gehuwd zijn of samenwonen, met vrucht hun toevlucht kunnen nemen tot de geestelijke communie. Ander vaders hebben zich afgevraagd, waarom zij dan niet mogen naderen tot de sacramentele. Derhalve dient te worden aangedrongen op een uitdieping van de thematiek om de bijzonderheid van de twee vormen en hun verband met de theologie van het huwelijk naar voren te doen komen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 112; non placet - 64 -> verworpen N.v.d.r.: Paus Franciscus heeft toch om opname van dit punt in het rapport gevraagd

Sommige gezinnen hebben de ervaring in hun midden personen te hebben met een homoseksuele geaardheid. Wat dit betreft, heeft men zich afgevraagd welke pastorale aandacht passend is voor deze situatie, met verwijzing naar hetgeen de Kerk onderricht: “Er bestaat geen enkele basis om een vergelijking te maken of ook maar in de verste verte overeenkomsten vast te stellen tussen homoseksuele verbintenissen en God plan betreffende huwelijk en gezin”. Niettemin moeten mannen en vrouwen met homoseksuele neigingen met respect en fijngevoeligheid worden opgenomen. “Ten opzichte van hen dient men elke stigmatisering van onterechte discriminatie te vermijden”. Congregatie voor de Geloofsleer, Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen (3 juni 2003), 4

183 Synodevaders aanwezig: placet - 118; non placet - 62 -> verworpen N.v.d.r.: Paus Franciscus heeft toch de opname ervan in het rapport gevraagd

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test