• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gezin

De mens vindt, boven iedere zelfs hoogste intellectuele of sociale activiteit uit, zijn volle ontwikkeling, zijn algehele verwezenlijking en zijn onvervangbare rijkdom in het gezin. Hier speelt zich werkelijk meer dan op ieder ander terrein van zijn leven, de lotsbestemming van de mens af. Daarom blijft de Kerk de warmste en meest belangstellende aandacht wijden aan de prachtige werkelijkheid van het gezin. In onze herdersharten is nog de zeer levendige herinnering aan de dagen van de vijfde algemene vergadering van de bisschoppensynode die gewijd was aan dit grote probleem dat vitaal is niet alleen voor de Kerk maar ook voor de gehele mensheid. De problemen die door de bisschoppen met helder realisme en met vaderlijke bezorgdheid werden aangepakt, waren talrijk, en de verschillende episcopaten hebben zich er de vertolkers van gemaakt door over de weerklank van de situaties welke aan de verschillende delen van de wereld eigen zijn, te berichten. Om deze problemen te behandelen draaide de synode 'om deze twee kernen - zo heb ik de conclusies van de vergadering kort samengevat - namelijk de getrouwheid aan het plan van God met het gezin en de pastorale benadering waaraan een barmhartige liefde en eerbied eigen is jegens de mensen en hen geheel omvat ten aanzien van hun 'zijn' en hun 'leven''. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de sluiting van de 7e Bisschoppensynode (over het Gezin) (25 okt 1980), 6 Zo zijn namelijk de beginselen van de huwelijksethiek bevestigd waarop de gezinsinstelling rust overeenkomstig de vaste punten die door Paulus VI zijn behandeld in zijn encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
en zijn tegelijk met , harten van herders en vaders de moeilijkheden onder ogen gezien, de angsten en soms drama's van zoveel gezinnen die hun trouw aan het evangelie ongeschonden willen bewaren en de eeuwige normen van de natuurlijke ethiek niet willen overtreden, evenals de onaantastbare wet van God die in het hart van de mens is gegrift. Het gezin bereikt vandaag het misschien meest acute punt van een crisis zonder precedent, welke gerijpt is door het samengaan van verschillende permissieve geesteshoudingen en theorieën die in naam van een zich aangematigde autonomie van de mens ertoe komen de zending te loochenen welke door God de Schepper aan de mens zelf is toevertrouwd in het oorspronkelijke plan van de mededeling van het leven Vgl. Gen. 1, 28 : dit plan heb ik het volledigst mogelijk trachten te verklaren in de loop van het hele jaar, reeds sedert de zomer van 1979, juist met het oog op de viering van de synode en in het kader van haar leerstellige opzet. De wet van God vernedert de mens niet, maar verheft hem en roept hem tot een bijzondere medewerking met Hem in de zending en de vreugde van het verantwoorde vaderschap en moederschap. Tegenover de verachting van de hoogste waarde van het leven, waardoor men ertoe komt de onderdrukking van het menselijk wezen in de moederschoot te rechtvaardigen; tegenover de huidige ontbinding van de gezinseenheid, de enige waarborg voor de volledige vorming van de kinderen en de jongeren; tegenover de ontwaarding van de klare en zuivere liefde, het ongebreidelde hedonisme en de verspreiding van de pornografie moet luid herinnerd worden aan de heiligheid van het huwelijk, de waarde van het gezin en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. Ik zal nooit nalaten deze zending te vervullen die naar ik meen geen uitstel duldt, terwijl ik profiteer van mijn reizen, ontmoetingen, audiënties, boodschappen aan personen, instellingen, verenigingen, raadgevers die zich met de toekomst van het gezin bezighouden en het tot voorwerp van hun studie en actie maken. Nogmaals vraag ik God met de woorden van het gebed dat bij gelegenheid van de synode werd gebeden, 'moge de liefde, bevestigd door de genade van het sacrament van het huwelijk, sterker blijken dan de zwakheid en de crisis die soms hun stempel op onze gezinnen drukken. Tot besluit vragen wij U, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, dat de Kerk, onder alle volkeren der aarde, vruchtbaar haar zending kan vervullen in het gezin en voor het gezin' Archief van de Kerken 35 (1980), 904.

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN BIJ GELEGENHEID VAN HET UITWISSELEN VAN KERSTWENSEN
Zaal van het Consistorie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 december 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken p. 411-428
Indeling en tussentitels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test