• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De afkondiging en het van kracht worden van de nieuwe Codex van het kerkelijk recht betreffen de hele Kerk, natuurlijk in verschillende mate, al naar gelang de juridische conditie en vooral naar gelang de verschillende taken en functies.

Tot u, rechters van de Rota sprekend zou ik graag enkele opmerkingen willen maken over de rol en de bijzondere verantwoordelijkheid die u hebt in de kerkelijke taak, in het licht van wat de nieuwe wet van de Kerk op dit punt vaststelt.

Uw bediening van 'dicere ius' (recht spreken) plaatst u institutioneel gezien in een nauwe en diepgaande relatie met de wet, waarvan de voorschriften u moeten inspireren en waaraan u uitspraken moeten beantwoorden. U bent de dienaren van de wet en, zoals ik u bij een andere gelegenheid, Cicero aanhalend heb gezegd, bent u de wet zelf die spreekt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de rechtbank van de heilige Rota bij aanvang van het werkjaar, Het zoeken van de waarheid als hoogste norm van rechtvaardigheid (4 feb 1980), 8 Staat u mij nu toe enkele andere elementen te benadrukken die uw houding ten opzichte van de wet moeten kenmerken.

Document

Naam: DE VERNIEUWENDE KRACHT VAN DE NIEUWE CODEX VAN HET KERKELIJK RECHT
Tot de Romeinse Rota bij het begin van het nieuwe werkjaar 1984
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 januari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van de Kerken, jrg. 39 p 23-26
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test