• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De theologie, die dienst verleent aan het geloofsinzicht, probeert te midden van de conspiratio van alle kerkelijke charisma’s en functies de Kerk te helpen aan objectieve nauwkeurigheid met betrekking tot de inhoud van haar geloof, en steunt daarbij op het bestaan en de correcte uitoefening van de sensus fidelium. Die is voor theologen niet louter object van onderzoek, maar vormt het fundament van en een locus voor hun werk. Internationale Theologische Commissie, Theologie vandaag: perspectieven, principes en criteria (29 nov 2011), 35. in Collationes 42 (2012), pp. 195-196 De theologie zelf heeft derhalve een tweevoudige relatie tot de sensus fidelium. Aan de ene kant zijn theologen afhankelijk van de sensus fidei, omdat het geloof dat zij bestuderen en formuleren zich in het Godsvolk bevindt. In die zin moet theologie plaatsnemen in de leerschool van de sensus fidelium en daar de diepe weerklank van het woord Gods beluisteren.  Aan de andere kant helpen theologen de gelovigen de authentieke sensus fidelium tot uitdrukking te brengen door hun de hoofdlijnen van het geloof voor te houden, en door hen te helpen zijwegen en verwarring te vermijden die veroorzaakt worden door de invloed van fantasierijke gegevens uit andere sferen. Deze tweevoudige relatie moet wat toegelicht worden, zoals hieronder in de secties (a) en (b).

Document

Naam: "SENSUS FIDEI" IN HET LEVEN VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 10 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Engelse origineel Maria ter Steeg, onder supervisie van Adelbert Denaux
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test