• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KRUIS- EN QUATERTEMPERDAGEN

De Nederlandse bisschoppenconferentie regelde de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
op de vergadering van 7 december 2004.

Waar van oudsher een bid- en boeteprocessies plaats vindt op de kruisdagen (de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaart), kunnen deze kruisdagen facultatief op die dagen gehandhaafd worden. De quatertemperdagen worden als facultatieve dagen op de Nederlandse kalender geplaatst, nl. in elk seizoen één dag en wel telkens een woensdag. Daarbij worden de volgende thematieken aanbevolen (de getallen tussen haakjes verwijzen naar corresponderende Misformulieren uit het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
), nl.:

  1. Tweede woensdag in maart; om oecumenische redenen aansluitend bij de biddag voor het gewas in de protestantse kerk in Nederland. Aanbevolen thematieken zijn: boete en verzoening; schepping, voor de vruchten der aarde/zaaitijd (26); voor landen waar mensen honger lijden (28); voor de vervolgde christenen (15); vluchtelingen en ballingen (29); voor hen die ons kwaad doen (45).
  2. Woensdag na Pinksteren (na Pinksteren vanwege plaatsing buiten Paastijd en afstand t.o.v. kruisdagen) (aanbevolen thematieken - gezien zaterdag na Pinksteren in meerdere Nederlandse bisdommen als Priesterwijdingsdag genomen wordt: voor de Kerk (1); voor de bisschop (3), voor de priesters (6) of voor de bedienaren van de Kerk (8));
  3. Woensdag na derde zondag in september (aanbevolen thematieken: na het binnenhalen van de oogst (27); voor de heiliging van de menselijke arbeid (25); voor behoud van vrede en gerechtigheid (22); (N.B. vredesweek: laatste volle week van september, mits daarin twee zondagen vallen); voor de gezinnen (599); voor de leken (12))
  4. Woensdag in de eerste week van de Advent (aanbevolen thematieken: voor de vooruitgang van de volkeren (21); in alle nood (38); om eendracht te bevorderen (42); om de beleving van de christelijke liefde (41); voor de zieken (32), stervenden (33); voor de gevangenen (31) of krijgsgevangenen (30)).

Deze quatertemperdagen zijn vooral bedoeld als bijzondere dagen van smeekgebed, dat ondersteund kan worden door vormen van boete, vasten en/of goede werken.

Van oudsher zijn woensdag en vrijdag boetedagen (vgl. nog Aswoensdag en de vrijdagen door het jaar). Om echter niet teveel vieringen te culmineren op de vrijdag is gekozen voor een woensdag als quatertemperdag per seizoen. Buiten de Veertigdagentijd en Advent en buiten een hoogfeest, feest of (verplichte) gedachtenis kan men gebruik maken van Misformulieren voor verschillende noden en omstandigheden, maar deze kunnen enkel genomen worden als er op die dag geen verplichte gedachtenis of feest is. In de sterke tijden, resp. op hoogfeest, feest en (verplichte) gedachtenis daarentegen kan men het openingsgebed van die Misformulieren nemen als slotgebed van het gebed van de gelovigen (de voorbede).

Of men op deze dagen een processie houdt, resp. gebruik maakt van bijzondere zegeningen, voorzien in het Benedictionale (bijv. zegening van akkers, vruchten der aarde, werkinstrumenten enz.) wordt aan de plaatselijke omstandigheden overgelaten. Een kruiswegoefening kan ook aanbevolen worden. Gaat een processie aan de Eucharistieviering vooraf, dan vervalt de boete-akt van de Mis.

Zie ook:

Kruisdagen zijn normaal gesproken de drie dagen voorafgaand aan het Hoogfeest van Hemelvaartsdag: Regeling kruis- en quatertemperdagen

Document

Naam: KRUIS- EN QUATERTEMPERDAGEN
Soort: Nederland
Datum: 7 december 2004
Copyrights: © Bisdom Roermond, mag. dr. J. Hermans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test