• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NA DE VIERING VAN DE H. MIS
Manger's Square van Bethelehem gedurende de reis door het H. Land 2014

Op deze plaats, waar de Prins van de vrede geboren werd, wens ik U , Mijnheer de president Mahmoud Abbas en Mijnheer de President Shimon Peres, uit te nodigen om samen met mij een vurig gebed tot God te richten om de gave van de vrede af te smeken. Ik stel mijn woning in het Vaticaan ter beschikking om een dergelijke ontmoeting van gebed te herbergen.

Wij allen verlangen naar vrede. Veel mensen bouwen haar elke dag op met kleine gebaren. Velen lijden en verdragen geduldig de last van de vele pogingen om ze te bereiken. En allen – vooral zij die hun eigen volk dienen – hebben de plicht om instrumenten en bouwers van de vrede te worden, op de eerste plaats door het gebed.

De vrede opbouwen is moeilijk, maar leven zonder vrede is een kwelling. Alle mannen en vrouwen op deze Grond en van de hele wereld vragen ons hun vurig verlangen naar vrede voor God te brengen.

Dierbare broeders en zusters,

Nu we bijna aan het einde van deze viering zijn gekomen, richten we onze aandacht op de Allerheiligste Maagd Maria die precies hier in Bethlehem haar zoon Jezus het levenslicht heeft geschonken. De Maagd is diegene die meer dan wie ook God aanschouwd heeft in het menselijk gelaat van Jezus. Met de hulp van de Heilige Jozef heeft ze Jezus in doeken gewikkeld en in de kribbe neergelegd.

Aan haar vertrouwen we dit gebied toe en allen die er wonen, zodat ze er in gerechtigheid, in vrede en in broederlijkheid kunnen wonen. We vertrouwen haar ook de pelgrims toe die hier komen putten aan de bronnen van het christelijk geloof – er zijn er die ook in deze Heilige Mis meevieren.
Waak, Maria, over de gezinnen, over de jongeren en de ouderen. Waak over allen die het geloof en de hoop verloren hebben; troost de zieken, de gevangenen en allen die lijden. Steun de Herders en de hele gemeenschap van gelovigen, zodat ze “zout en licht” zijn in dit gezegende land; bescherm de opvoedingsinstellingen, in het bijzonder de Bethlehem University.
Door hier in Bethlehem de Heilige Familie te vereren gaan mijn gedachten spontaan naar Nazareth, waarheen ik, als God het wil, bij een andere gelegenheid hoop te gaan. Ik omhels van hieruit de Christengelovigen die in Galilea wonen en moedig te Nazareth de realisatie aan van het Internationaal Centrum voor het Gezin.
Aan de Heilige Maagd vertrouwen we het lot van de mensheid toe, dat zich in de wereld nieuwe horizonten van broederlijkheid, solidariteit en vrede mogen openen.

Document

Naam: NA DE VIERING VAN DE H. MIS
Manger's Square van Bethelehem gedurende de reis door het H. Land 2014
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test