• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEEN RODDELS, GEEN AFGUNST, GEEN JALOERSHEID!
5e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein

Geliefde broers en zussen, goede dag!

De Lezing uit de Handelingen van de Apostelen laat ons vandaag zien dat ook in de Kerk van het begin de eerste spanningen en de eerste onenigheden aan het licht komen. In het leven zijn er problemen, de uitdaging is hoe ze aan te pakken. Tot op dat ogenblik werd de eenheid van de christelijke gemeenschap bevorderd door het behoren tot één ras, tot één cultuur, de Joodse. Wanneer echter het Christendom, dat door de wil van Jezus bestemd is voor alle volkeren, zich openstelt voor het Griekse milieu verdwijnt die homogeniteit en ontstaan de eerste moeilijkheden. Vanaf dat moment verspreidt zich het misnoegen, er zijn klachten, er zijn geruchten over voorkeuren en ongelijke behandeling. Dit gebeurt ook in onze parochies! De hulp van de gemeenschap aan behoeftige personen – weduwen, wezen en armen in 't algemeen – schijnt de Christenen van Joodse oorsprong te bevoordelen meer dan de anderen.

Welnu, omwille van dit conflict, nemen de Apostelen de zaak in handen: ze roepen een brede vergadering van leerlingen bijeen en bespreken samen de kwestie. Allen. Problemen lost men niet op door te doen alsof ze niet bestaan! En dat is mooi, die heldere confrontatie van herders en andere gelovigen. Zo komt men tot een opdeling van de taken. De Apostelen doen een voorstel dat door allen wordt aanvaard: zij zullen zich aan het gebed en aan de dienst van het Woord wijden, terwijl zeven mannen, de diakens, zullen instaan voor de dienst van de tafel der armen. Deze zeven worden niet gekozen omdat ze experten zijn in zaken, maar omdat het eerlijke mannen van goede faam zijn, vol van de Heilige Geest en van wijsheid; ze worden in hun dienst bevestigd middels de handoplegging door de Apostelen. Zo krijgt het ongenoegen, het klagen, de geruchten van bevoordeling en van ongelijke behandeling, een oplossing. In de Kerk lossen we de problemen op door tegenover elkaar te gaan zitten, van gedachten te wisselen en te bidden. In de overtuiging dat roddels, afgunst noch jaloersheid ons ooit tot eensgezindheid, verstandhouding of vrede kunnen brengen. Ook daar is het de Heilige Geest die de verstandhouding bekroond heeft. Hij is het die ons doet verstaan dat, als we ons door de Heilige Geest laten leiden, Hij ons tot verstandhouding zal brengen, tot eenheid en tot eerbied voor de verschillende gaven en talenten. Hebben jullie dit verstaan? Geen roddels, geen afgunst, geen jaloersheid! Verstaan?

Dat de Heilige Maagd Maria ons helpt gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest zodat we elkaar wederkerig leren waarderen en samen steeds dieper in geloof en liefde groeien door het hart geopend te houden voor de noden van de broeders.

Document

Naam: GEEN RODDELS, GEEN AFGUNST, GEEN JALOERSHEID!
5e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 18 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test