• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALLEEN DE VERREZENE IS DE WARE HERDER
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Roepingenzondag - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

De evangelist Johannes stelt ons op deze vierde zondag van de Paastijd het beeld van Jezus de Goede Herder voor. Wanneer we deze bladzijde van het Evangelie overwegen kunnen we het soort relatie verstaan dat Jezus met zijn leerlingen had: een verhouding gebaseerd op tederheid, op liefde, op wederzijdse kennis en op de belofte van een onmetelijke gave: “Ik ben gekomen – zegt Jezus – opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed” (Joh. 10, 10). Deze verhouding is het model voor de verhoudingen tussen Christenen en voor de menselijke relaties.

Vandaag, zoals ten tijde van Jezus, doen velen zich voor als de herders van onze levens; maar alleen de Verrezene is de ware Herder, die ons het leven in overvloed geeft. Ik nodig allen uit te vertrouwen op de Heer die ons leidt. Niet alleen leidt Hij ons: Hij vergezelt ons, Hij gaat met ons mee. Laat ons met open geest en hart luisteren naar zijn Woord dat ons geloof voedt, ons geweten verlicht en de onderrichtingen van het Evangelie helpt volgen.
Op deze zondag bidden we voor de Herders van de Kerk, voor alle Bisschoppen, de Bisschop van Rome inbegrepen, voor alle priesters, voor allen! In het bijzonder bidden we Paus Franciscus - Homilie
Bij de wijding van 13 diakens tot priester
Sint Pietersbasiliek (11 mei 2014)
. Een groet aan deze 13 priesters! De Heer helpe ons altijd trouwe herders van de Meester te zijn en wijze en verlichte gidsen voor het volk van God aan ons toevertrouwd. Ook aan jullie vraag ik ons te helpen: ons te helpen, goede herders te zijn. Ik heb eens iets moois gelezen over hoe het volk van God bisschoppen en priesters kan helpen goede herders te zijn. Het is een geschrift van de Heilige Cesarius van Arles, een kerkvader uit de eerste eeuwen van de Kerk. Hij gaf uitleg over hoe het volk van God de herder moet helpen, hij gaf volgend voorbeeld: wanneer het kalfje honger heeft, gaat het naar de koe, naar de moeder om melk te krijgen. De koe geeft ze echter niet meteen, ze doet alsof ze de melk voor zich wil houden. En wat doet het kalfje? Het stoot met de neus tegen de uier van de koe zodat er melk komt. Dat is een mooi beeld! “Zo moeten jullie – zegt deze heilige – omgaan met de herders: altijd aan hun deur aankloppen, aan hun hart, zodat ze jullie de melk van de leer geven, de melk van de genade en de melk van de leiding”. Ik vraag jullie, val alsjeblief de herders lastig, stoor ze, ons allen, herders, zodat we jullie de melk van de genade, van de leer en van de leiding kunnen geven. Lastig vallen! Denk aan dat mooie beeld van het kalfje dat de moeder lastig valt zodat ze het te eten geeft.

In navolging van Jezus zal elke Herder “soms het voortouw nemen om de weg aan te wijzen en de hoop van het volk te ondersteunen, een andere keer zal hij gewoon barmhartig aanwezig zijn tussen iedereen en in bepaalde omstandigheden zal hij achter het volk moeten opstappen om hen die achtergebleven zijn te helpen”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 31 Dat alle herders zo zijn. Maar jullie moeten de herders lastig vallen zodat ze de leiding van de leer en van de genade geven.

Deze zondag is de Wereldgebedsdag voor de roepingen. In de Paus Franciscus - Boodschap
Roepingen, getuigenis van de waarheid
Wereldgebedsdag voor Roepingen - 11 mei 2014
(15 januari 2014)
heb ik eraan herinnerd dat “elke roeping in elk geval een uittocht uit jezelf eist om het eigen bestaan te oriënteren op Christus en zijn Evangelie”. Paus Franciscus, Boodschap, Wereldgebedsdag voor Roepingen - 11 mei 2014, Roepingen, getuigenis van de waarheid (15 jan 2014), 2 Daarom is de roeping om Jezus te volgen tegelijkertijd enthousiasmerend en veeleisend. Om ze te verwerkelijken is het nodig een diepe vriendschap met de Heer te beleven om van Hem en voor Hem te kunnen leven.
Laten we bidden dat ook in deze tijd veel jongeren de stem van de Heer - die altijd het gevaar loopt door de vele andere stemmen overstemd te worden - mogen horen. Bidden we voor de jongeren: misschien is hier op het Plein iemand die de stem van de Heer hoort die hem tot het priesterschap roept; bidden we voor hem als hij hier is en voor alle jongeren die geroepen zijn.

Document

Naam: ALLEEN DE VERREZENE IS DE WARE HERDER
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Roepingenzondag - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test