• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat in enkele delen van de wereld sommigen zich voornemen onbezonnen te beweren, dat het christelijke volk het heilige Sacrament van de Eucharistie onder de beide Gedaanten van brood en wijn moet ontvangen, en zij het lekenvolk niet alleen onder de Gedaante van het brood, maar ook van de wijn overal te Communie laten gaan, ook na de maaltijd of anderszins niet nuchter, en zij volhardend beweren dat men te Communie moet gaan tegen het lofwaardige gebruik van de Kerk in dat op verstandige wijze is goedgekeurd, dat zij op een veroordelenswaardige wijze proberen af te wijzen als godslastering:

vandaar is het, dat dit huidige Concilie besluit, beoordeelt en bepaalt, dat ook al heeft Christus na de maaltijd dit eerbiedwaardige Sacrament ingesteld en aan zijn leerlingen uitgedeeld onder beide Gedaanten van brood en wijn, toch, ook al stond dit niet in de weg, het prijzenswaardige gezag van de heilige kerkelijk wetgeving en de goedgekeurde gewoonte van de Kerk bewaard heeft en nog bewaart, dat een dergelijk Sacrament niet voltrokken mag worden na de maaltijd, en dat het niet door gelovigen mag worden ontvangen die niet nuchter zijn, tenzij in geval van ziekte of een andere noodzaak door de Kerk of het recht toegestaan of geoorloofd.

Document

Naam: SESSIE XIII - CUM IN NONNULLIS
De communione sub utraque specie - Over het te Communie gaan onder twee gedaanten
Soort: Concilie van Konstanz
Datum: 15 juni 1415
Copyrights: © 2017, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test