• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de donderdag van het Avondmaal des Heren moet het aloude gebruik van de Romeinse Kerk bewaard worden, dat wil dat het opdragen van private Missen is verboden en dat alle priesters en alle geestelijken de Mis van het Avondmaal des Heren bijwonen, aan wie het past om tot de heilige tafel te naderen. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 862

Waar echter pastorale motieven dit vragen, zal de plaatselijke Ordinaris één of twee gelezen Missen kunnen toestaan in iedere kerk of openbare kapel; in half-openbare kapellen slechts één gelezen Mis; en dit n.l. om deze reden, dat alle gelovigen op deze heilige dag het offer van de Mis kunnen bijwonen en het lichaam van Christus kunnen ontvangen. Deze Missen worden echter toegestaan tussen dezelfde uren van de dag, als voor de plechtige Mis van het Avondmaal des Heren zijn aangewezen. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 7

Op dezelfde donderdag van het Avondmaal des Heren kan de heilige Communie aan de gelovigen slechts worden uitgereikt onder de Avondmissen, of onmiddellijk aansluitend aan het einde daarvan; evenzo kan zij op de heilige zaterdag slechts onder de plechtige Mis worden gegeven, of onmiddellijk aansluitend aan het einde daarvan; een uitzondering vormen de zieken in stervensgevaar verkerend. N.v.d.r.: L'Osservatore Romano van 27 nov. 1955 leest: "... de zieken en degenen die in stervensgevaar verkeren..."

Op de vrijdag van het Lijden en de Dood des Heren kan de heilige Communie alleen worden uitgereikt onder de plechtige liturgische handeling in de namiddag, met uitzondering evenzeer voor de zieken die in stervensgevaar verkeren. N.v.d.r.: L'Osservatore Romano van 27 nov. 1955 leest: "...de zieken en degenen die ..."

De priesters die de plechtige Mis van de Paaswake op het eigen uur vieren, d.w.z. na het midden van de nacht tussen de zaterdag en de zondag, kunnen op de zondag van de Verrijzenis zelf de Feestmis vieren, en zelfs - indien er een indult is - twee of driemaal.

De plaatselijke Ordinarissen, die op de donderdag van net Avondmaal des Heren in de morgen de Mis van het Chrisma hebben gevierd, kunnen in de avond ook de plechtige Mis van het Avondmaal des Heren opdragen; maar op de heilige zaterdag, als zij de plechtige Paaswake hebben willen vieren, kunnen zij de plechtige Mis op de dag zelf van 's Heren Verrijzenis opdragen, maar zijn zij niet hiertoe verplicht.

Wat het eucharistisch vasten betreft, moeten de normen worden onderhouden, die de Opperste H. Congregatie van het H. Officie in de Apostolische Constitutie "Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Christus Dominus
Over het nuchterblijven voor de Eucharistie
(6 januari 1953)
" en de toegevoegde "Heilig Officie
Instructie over het nuchterblijven vóór de Eucharistie
Bij de Apostolische Constitutie Christus dominus van Paus Pius XII
(6 januari 1953)
" van 6 januari 1953 heeft gegeven.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE JUISTE VIERING VAN DE VERNIEUWDE ORDE VAN DE HEILIGE WEEK
Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 16 november 1955
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, nr. 7, p. 172-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test