• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waar voldoende hogere assistenten aanwezig zijn, moeten de gewijde plechtigheden van de heilige week met alle luister van de gewijde riten voltrokken worden. Waar echter hogere assistenten niet aanwezig zijn, gebruike men de eenvoudige rite, met inachtneming van de bijzondere rubrieken, zoals er ter plaatse wordt aangegeven.

Telkens wanneer in de vernieuwde Orde van de heilige week gezegd wordt: "zoals in het Romeins brevier", moet alles ontleend worden aan voornoemd liturgisch boek, met behoud echter van de normen die door het algemeen decreet van de H. Ritencongregatie: "Congregatie voor de Riten
Cum Nostra - De rubricis ad simpliciorem formam redigendis
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken
(23 maart 1955)
", van 23 maart 1955, zijn vastgesteld.

Gedurende de gehele heilige week, d.w.z. van de tweede zondag van het Lijden ofwel Palmzondag tot en met de Mis van de Paaswake, moet in de Mis (en op vrijdag in de plechtige liturgische handeling), indien zij plechtig, n.l. met hogere assistenten wordt gevierd, alles wat de diaken, de subdiaken of de leken krachtens hun eigen functie zingen of lezen, door de celebrant worden overgeslagen.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE JUISTE VIERING VAN DE VERNIEUWDE ORDE VAN DE HEILIGE WEEK
Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 16 november 1955
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, nr. 7, p. 172-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test