• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de donderdag van het Avondmaal des Heren moet het aloude gebruik van de Romeinse Kerk bewaard worden, dat wil dat het opdragen van private Missen is verboden en dat alle priesters en alle geestelijken de Mis van het Avondmaal des Heren bijwonen, aan wie het past om tot de heilige tafel te naderen. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 862

Waar echter pastorale motieven dit vragen, zal de plaatselijke Ordinaris één of twee gelezen Missen kunnen toestaan in iedere kerk of openbare kapel; in half-openbare kapellen slechts één gelezen Mis; en dit n.l. om deze reden, dat alle gelovigen op deze heilige dag het offer van de Mis kunnen bijwonen en het lichaam van Christus kunnen ontvangen. Deze Missen worden echter toegestaan tussen dezelfde uren van de dag, als voor de plechtige Mis van het Avondmaal des Heren zijn aangewezen. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 7

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE JUISTE VIERING VAN DE VERNIEUWDE ORDE VAN DE HEILIGE WEEK
Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 16 november 1955
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, nr. 7, p. 172-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test