• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omtrent het uur van de viering van de paaswake luiden de voorschriften:

  1. het juiste uur is dat, welk de Mis van de paaswake laat beginnen omstreeks middernacht tussen de heilige zaterdag en de zondag van de Verrijzenis Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 9;
  2. waar echter, met het oog op de bijzondere omstandigheden van gelovigen en plaats, om ernstige redenen van openbare en pastorale orde, door de plaatselijke Ordinaris te beoordelen, het beter is om het uur van de viering van de paaswake te vervroegen, kan deze niet beginnen voor de avondschemering of zeker niet voor zonsondergang Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 9;
  3. het verlof om het uur van de viering van ·de paaswake te vervroegen kan door de plaatselijke Ordinaris niet zonder meer en in het algemeen voor het gehele diocees of streek worden gegeven, maar alleen voor die kerken of plaatsen, waarvoor werkelijk dringende redenen gelden; het verdient bovendien aanbeveling dat het juiste uur in acht genomen worde minstens in de kathedrale kerk zelf en in alle andere kerken, vooral van religieuzen, waar dit zonder ernstig ongemak kan geschieden.

De Paaswake mag ook gevierd worden in de kerken en kapellen, waar de plechtigheden van de donderdag en de vrijdag van de Heilige Week niet hebben plaats gehad, of achterwege worden gelaten in de kerken en kapellen waar voornoemde plechtigheden wel zijn gevierd. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 5

Aan de priesters, die de zorg voor twee parochies hebben, mag de plaatselijke Ordinaris binatie van de Mis van de Paaswake toestaan, maar niet in dezelfde parochie. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 6

Nu de Paaswake naar de oorspronkelijke nachtelijke tijd is teruggebracht, is het niet aanbevelenswaardig om onder de plechtigheid van deze wake de Kruinschering of de kleine of grote wijdingen toe te dienen.

Document

Naam: ORDINATIONES ET DECLARATIONES CIRCA ORDINEM HEBDOMADAE SANCTAE INSTAURATUM
Voorschriften en Verkalringen van de Heilige Ritencongregatie omtrent de herstelde Orde van de Heilige Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Datum: 1 februari 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12e jrg nr 11 p. 241-244
Bewerkt: 26 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test