• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Mis van het chrisma moet 's morgens worden gevierd, na de Terts; de Mis echter van het Avondmaal des Heren moet in de namiddag worden opgedragen, op het meest geschikte uur, maar niet vóór vier uur noch na negen uur.

Waar zielzorgmotieven dit vragen mag de plaatselijke Ordinaris naast de Hoogmis van het Avondmaal des Heren een of zelfs twee gelezen Missen toestaan in iedere kerk of openbare kapel; in halfopenbare kapellen echter slechts één. Vgl. Congregatie voor de Riten, Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Instructie over de juiste viering van de vernieuwde orde van de heilige week (16 nov 1955), 17

Indien echter om welke reden dan ook de Hoogmis van het Avondmaal des Heren zelfs met de eenvoudige rite niet gevierd kan worden, mag de plaatselijke Ordinaris uit zielzorgmotieven het opdragen van twee gelezen Missen toestaan in kerken en openbare kapellen, maar in half- openbare kapellen slechts één. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 4 Deze gelezen missen moeten binnen hetzelfde tijdsbestek gevierd worden als boven in 8 voor de Mis van het Avondmaal des Heren is aangegeven.

Het is hoogst aanbevelenswaardig dat ook in de bovengenoemde (9) gelezen Missen de Celebrant na het Evangelie een korte toespraak tot de gelovigen houdt over de hoogheilige mysteries van deze dag.

Op de donderdag van het Avondmaal des Heren mag men, de H. Communie aan de gelovigen alleen uitreiken onder de Hoogmis van het Avondmaal des Heren en onder de andere gelezen Missen die de plaatselijke Ordinaris heeft toegestaan, of onmiddellijk na afloop daarvan.

Aan de zieken mag de H. Communie op deze dag gebracht worden zowel voor als na de middag.

Aan de priesters die de zorg voor twee of meer parochies hebben, kan de plaatselijke Ordinaris binatie van de Mis van het Avondmaal des Heren toestaan. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 6

Waar op de donderdag van de Heilige Week na de Mis van het Avondmaal des Heren, ook als deze op de eenvoudige wijze gevierd is, de overbrenging en wegzetting van het allerheiligste Sacrament plaats vindt, moet absoluut in dezelfde kerk of kapel ook de liturgische namiddagplechtigheid van de vrijdag het Lijden en de Dood des Heren geschieden. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 3

Document

Naam: ORDINATIONES ET DECLARATIONES CIRCA ORDINEM HEBDOMADAE SANCTAE INSTAURATUM
Voorschriften en Verkalringen van de Heilige Ritencongregatie omtrent de herstelde Orde van de Heilige Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Datum: 1 februari 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12e jrg nr 11 p. 241-244
Bewerkt: 26 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test