• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De plechtige wijding en processie van de palmen met de daarop aansluitende Mis geschieden 's morgens op het gewone uur van de Hoogmis, waar het Officie in koor wordt gebeden na de Terts. Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Maxima redemptionis nostrae mysteria (16 nov 1955), 6 Maar voor de Kerken, waar de Avondmissen gewoonlijk met grote deelname van het volk worden gevierd, zal de plaatselijke Ordinaris de wijding en processie van de palmen met de daarop volgende Mis in de avonduren kunnen toestaan, wanneer er een echte reden van pastorale aard voor pleit, maar op deze voorwaarde dat in dezelfde kerken in de ochtenduren geen wijding en processie plaats hebben.

Een viering van de palmwijding alleen, zonder de daarop aansluitende palmwijding en Mis, is niet geoorloofd.

De wijding van de palmen mag in een tweede kerk plaats vinden van waaruit men dan in processie naar de hoofdkerk optrekt voor de· viering van de Mis Orde, 17 Waar echter geen tweede kerk is, mag de palmwijding in een of andere geschikte plaats geschieden, ja zelfs in de openlucht, voor het kerkgebouw of ook alleen voor het processiekruis, mits daarop aansluit de processie van die plaats naar de kerk voor de viering van de Mis.

Aangezien nauwelijks alle gelovigen aan de palmwijding kunnen deelnemen, zorgen de bestuurders van de kerken, dat gewijde palmen in de sacristie of in een ander geschikt lokaal voorradig zijn ter uitdeling aan de gelovigen die niet aan de processie hebben deelgenomen.

Document

Naam: ORDINATIONES ET DECLARATIONES CIRCA ORDINEM HEBDOMADAE SANCTAE INSTAURATUM
Voorschriften en Verkalringen van de Heilige Ritencongregatie omtrent de herstelde Orde van de Heilige Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Datum: 1 februari 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12e jrg nr 11 p. 241-244
Bewerkt: 26 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test