• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de kerken echter en in de openbare en halfopenbare kapellen, waar niet voldoende hogere assistenten zijn, mag de eenvoudige vorm worden gebruikt. Om voornoemde eenvoudige vorm te gebruiken wordt een voldoende aantal "dienaars" vereist, hetzij geestelijken, hetzij ten minste jongens,. en wel minstens drie voor de tweede zondag van het Lijden, Palmzondag, en voor de Mis van de donderdag van het Avondmaal des Heren; en minstens vier voor de viering van de liturgische plechtigheid van de vrijdag van het Lijden en de Dood des Heren en van de Paaswake. Deze "dienaars" nu moeten zorgvuldig geïnstrueerd zijn over alles wat zij moeten verrichten.  Congregatie voor de Riten, Bij het algemeen decreet "Maxima redemptionis nostrae" over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week, Instructie over de juiste viering van de vernieuwde orde van de heilige week (16 nov 1955), 3 Aan deze dubbele voorwaarde, nl. van het voldoende aantal "dienaars" en van hun gepaste voorbereiding, moet absoluut voldaan zijn, om de eenvoudige rite te mogen voltrekken. De plaatselijke Ordinarissen moeten toezien dat deze dubbele voorwaarde, voor de eenvoudige rite voorgeschreven, nauwgezet warde nagekomen. Congregatie voor de Riten, Declaratie (15 mrt 1956), 2

Document

Naam: ORDINATIONES ET DECLARATIONES CIRCA ORDINEM HEBDOMADAE SANCTAE INSTAURATUM
Voorschriften en Verkalringen van de Heilige Ritencongregatie omtrent de herstelde Orde van de Heilige Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Datum: 1 februari 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12e jrg nr 11 p. 241-244
Bewerkt: 26 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test